Nyheter

Elpriserna sjunker i Värnamo

Nyheter Lägre priser än förra månaden, högre konsumtion än i fjol och större export än import hela tiden. Här är Newsworthys månadsrapport om elmarknaden.

Lägre priser än förra månaden, högre konsumtion än i fjol och större export än import hela tiden. Här är Newsworthys månadsrapport om elmarknaden. Bild: Arkivbild

Spotpriset – alltså priset som elbolagen köper in elen för – sjönk i elområde 4 som Värnamo till största delen tillhör. Månadspriset i oktober var 35 öre per kilowattimme, vilket är 16 öre billigare än i september. Det är det lägsta priset i området sedan oktober 2020. Det högsta priset i elområdet hittills noterades i augusti 2022, då en kilowattimme kostade 305 öre. För ett år sedan, i oktober 2022, kostade en kilowattimme 81 öre.

Under oktober förbrukades det ungefär 11 200 gigawattimmar el i Sverige. Det är ungefär som lika mycket som snittet för månaden under de senaste nio åren. Konsumtionen påverkas mycket av hur varmt det är i landet. Enligt SMHI har oktober 2023 varit kallare än normalt i mellersta och norra delarna av landet, i delar av Norrland har det varit den kallaste på 30 år. I fjol var oktober däremot varmare än normalt. Efterfrågan på el varierar – beroende på väder och vind och tid på dygnet. Den 26 oktober konsumerades som mest el under ett dygn i Sverige under månaden. Högsta timvärde uppmättes mellan 17 och 18 den 31 oktober.

Det producerades mer el i Sverige än det konsumerades under oktober. Enligt de preliminära siffrorna kom drygt 40 procent från vattenkraft, cirka 30 procent från kärnkraft och runt 25 procent från vindkraft. För den senaste månaden har Newsworthy ännu inte statistik nedbruten på de kraftslagen, men enligt SCB:s senaste data – till och med augusti 2023 – har solkraften stått för ungefär 1,8 procent av den totala produktionen det senaste året (här räknas bara anläggningar anslutna till elnäten). När det gäller kraftvärme dominerar förnybara bränslen. Icke-förnybara bränslen, som till exempel kol, naturgas och olja, stod för 1,2 procent av den totala elproduktionen under samma period. Sammantaget innebär det att omkring 98 procent av den svenska elproduktionen var fossilfri och 71 procent förnybar (kärnkraften exkluderad). Vindkraften stod alltså för cirka 25 procent av elproduktionen i oktober. Det motsvarar ungefär 3 400 gigawattimmar, vilket är i nivå med samma månad i fjol. Jämfört med för fem år sedan har produktionen från vindkraft fördubblats.

Det produceras som sagt mer el i Sverige än det förbrukas, i alla fall om man tittar på månadsbasis – bara två månader under de senaste nio åren har Sverige importerat mer el än landet exporterat. I oktober exporterade Sverige också mer el än man importerade under samtliga timmar.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Elpriserna sjunker i Värnamo

Eon höjer det fasta priset så ockrarna alltid får sina pengar, så det spelar ingen roll hur mycket man försöker minska sina kilowattimmar i månaden… De roffar åt sig hela tiden.😡😡😡

Kommentarsfunktionen är stängd