Nyheter

Ekovandrare passerar kommunen

Ekovandrare passerar kommunen

Nyheter Just nu – och fram till den 2 september – går Ekovandringen genom Växjö stift.

Slutmålet för pilgrimsvandringen är klimatmötet i Paris i december och syftet är att nå ett rättvist och ambitiöst klimatavtal.

Franciskusleden och Munkaleden genom kommunen kommer att flitigt utnyttjas.
Gränna, Ölmstad, Kaxholmen, Jönköping, Månsarp, Byarum, Tallnäs, Nydala, Värnamo, Horda, Moheda, Växjö, Alvesta, Hjortsberga, Ryssby, Ljungby och Strömsnäsbruk är orter som pilgrimsvandringen passerar under de veckor den går genom Växjö stift. Ekovandringen nådde stiftet i går kväll och till och med den 2 september kommer deltagarna att vandra på stiftets stigar.

Exempel på aktiviteter som anordnas är pilgrimsmässa, lokalproducerad mingelmat och plantering av ekar vid varje övernattningsställe.

Ekovandringen är en del av en global kampanj, ACT now for climate justice, för att världens ledare ska komma överens om ett rättvist och ambitiöst klimatavtal. På Ekovandringens hemsida www.ekovandringen.se finns mer information om vandringen.

Ekovandringen startade den 12 juli i Uppsala. Delmålet i Sverige är Lund den 10 september. De som har gått med hela vägen har då vandrat 630 kilometer.  I Lund hålls en ceremoni, därefter går vandringen vidare ner på kontinenten för att till slut anlända till Paris och klimatkonferensen COP 21 i december. Där ansluter också andra vandringar från andra delar av världen, bland annat Afrika.

Varje morgon klockan finns det möjlighet för den som vill ansluta och följa med på vandringen över dagen. Det hålls också kvällsbön varje vardagskväll  på den plats där Ekovandringen övernattar.

Kampanjen uppmanar Sveriges regering att förbinda sig till att:

Leverera rättvisa, ambitiösa och kraftfulla klimatåtgärder, tillräckliga för att hejda klimatförändringarna och hålla den globala uppvärmningen tydligt under 2 grader.
Betala ut och öka klimatfinansieringen med additionella offentliga medel som gör det möjligt för de fattigaste att anpassa sig till klimatförändringarna och fortsätta en hållbar utveckling, med låga klimatutsläpp.
Sveriges andel av den internationella klimatfinansieringen uppgår till minst 2,7 miljarder kronor för 2016 och når minst 4,2 miljarder kronor årligen 2020 – med pengar som inte tas från det ordinarie biståndet.
Sveriges utsläppsminskningar uppgår till minst 55 procent 2030 och till minst 95 procent 2050.

I Sverige drivs kampanjen av Svenska kyrkan och Diakonia, svenska medlemmar av ACT Alliance, men bakom kampanjen står även majoriteten av kyrkorna i Sverige genom Sveriges kristna råd, Svenska Kyrkans Unga, Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen.

Taggar