Nyheter

Eklund (V): Gör kriminaliteten olönsam

Nyheter I artikelserien "Allvarligt talat" tar vi pulsen på kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i flera heta nationella och lokala frågor. I dag möter vi Fjodor Eklund (V).

Fjodor Eklund (V). Bild: David Alin

Vad tycker du om Sveriges ansökan att bli medlem i Nato?

Bedrövligt att spela med i kapprustningen. Vad världen mer än någonsin behöver är medlare och oberoende stater. Nu får vi i bästa fall ett nytt kallt krig mellan Nato och Bric-länderna, det vill säga upprustning, handelskrig och minskat fokus på gemensamma åtgärder för att minska klimatpåverkan.

Vad tycker du om koranbränningarna? Vad ser du för lösningar på problemet?

– Självfallet tar vi avstånd från dessa osmakliga provokationer. Religionernas grepp om grupper av människor skall och bör ifrågasättas, men på ett respektfullt sätt. Börja gärna med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Utbildning, möten och goda förebilder möjliggör förändring. Brist på respekt och skymfande leder bara till fastlåsningar och bevarande av gamla otidsenliga traditioner.

– Det finns ingen anledning att angripa yttrandefrihet, lika lite som det finns anledning att göra dessa osmakliga provokationer till underhållning. Visa i stället att majoritetssamhället vill ha samtal och samarbete.

Vad tycker du om gängkriminaliteten? Hur ska vi bekämpa den?

Ta avstånd från kriminalitet och våld. Satsa på förebyggande åtgärder, som stöd i tidiga år, föräldrastöd, goda förebilder och en sund social kontroll. Satsa på föreningslivet, fritidslokaler och familjestöd. Gå på pengarna, gör kriminaliteten ”olönsam”. Fortsätt värna rättsstaten i stället för att under sken av brottsbekämpning tumma på rättssäkerheten (habeas corpus).

Vad tycker du om förslaget om anmälningsplikt för offentliganställda?

Offentliganställda skall i första hand tillhandahålla samhällsservice och stödja individerna. Skollagen stipulerar att skolans uppgift är ”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.” Barnen behöver trygghet och finnas på plats i skolan, inte utebli på grund av oro för polisiära ingripanden. Socialtjänstens uppgift är att ”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

– ekonomiska och sociala trygghet,

– jämlikhet i levnadsvillkor,

– aktiva deltagande i samhällslivet.”

Att skapa rädsla och otrygghet är motsatsen till Socialtjänstens uppdrag. Uppehållstillståndsfrågor är Migrationsverkets ansvar och deras verktyg är polisen, skattemyndigheten och rättsapparaten.

Behövs en ny viadukt i Värnamo? Varför/varför inte?

– Mitt första svar blir nej och definitivt inte en viadukt som leder trafiken rakt in i Värnamo centrum. Däremot bör en ordentlig översyn av trafiken i Värnamo tätort göras. Var finns flaskhalsarna, hur får vi fler att välja kollektivtrafiken, hur ökar vi cyklandet i tätorten? Kan företagen sprida ut när arbetstiden börjar respektive slutar? Med andra ord förhindra onödiga pucklar. Det handlar om +/- femton minuter.

Hur ser du på möjligheten att höja den kommunala skatten framöver? Varför/varför inte?

– För att kunna erbjuda god service i form av skola och omvårdnad, så är detta en möjlighet. Självfallet är skattehöjning inget som vi önskar, men då staten minskar anslagen (om inte i nominella belopp så likväl i köpkraft) till kommunerna så är detta det alternativ som kvarstår. Regionerna har drabbats än mer och regionens sparåtgärder kommer att drabba kommunerna. Högerns argument att skattehöjningen skulle drabba de fattigaste är simpel hästskojartaktik. De fattigaste/svagaste hushållen är oftast de som har mest nytta av en fungerande social omvårdnad. De välbeställda som tjänar mest på en låg kommunalskatt kan i regel själva köpa de tjänster som dras in.

Taggar

Dela


1 reaktion på Eklund (V): Gör kriminaliteten olönsam

Kommentarsfunktionen är stängd