Nyheter

Efter över två års nedgång: Nu stiger arbetslösheten

Nyheter Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Värnamo kommun minskat, men i oktober vände utvecklingen då andelen arbetslösa steg något jämfört med året innan...

Under oktober månad rapporterade Värnamo kommun en total arbetslöshet på 4,5 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,1 procentenheter). Även i Jönköpings län stiger arbetslösheten något.

Sett till antalet personer betyder det att 803 av 17 844 invånare i åldern 16 till 651 år i Värnamo kommun var inskrivna som arbetssökande (37 fler än i oktober i fjol).

Även om den senaste månadens uppgång är förhållandevis liten, så innebär den ett trendbrott. Under de föregående 30 månaderna var arbetslösheten lägre än motsvarande tidpunkt året innan, men nu ser vi alltså en ökning.

Värnamo är inte den enda kommunen i Jönköpings län där arbetslösheten går uppåt. Vi ser just nu en uppgång i åtta av 13 kommuner. Störst är ökningen i Sävsjö, där arbetslösheten stiger med 1,5 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Värnamo alltså ökar, så ligger den fortfarande under snittet i hela Jönköpings län (4,5 procent i kommunen, jämfört med 5,4 procent i hela länet). Habo har den lägsta arbetslösheten i länet (3,1 procent), medan Sävsjö har den högsta (8,2 procent). För att Värnamo skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Habo skulle 250 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (–0,2 procentenheter) och ligger nu på 6,4 procent. 193 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,2 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 10,8 procent i Värnamo under oktober månad, motsvarande 501 av 4 639 personer. Det är 0,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (+6 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,5 till 10,8 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,3 procentenheter i Värnamo. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,6 procentenheter). Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Värnamo om man jämför med andra kommuner i Jönköpings län. Gnosjö har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Habo har den största.

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+0,3 procentenheter). I oktober var 6,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 111 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med åtta personer på ett års sikt. Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Värnamo lägre än i Jönköpings län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,1 procentenheter.

Den 14 november fanns det sammanlagt 217 arbetsplatsannonser i Värnamo kommun i vilket motsvarar omkring 300 lediga jobb.

Källa: Newsworthy

Taggar

Dela