Nyheter

Dyrare badavgift i Värnamo kommun

Nyheter Det kan komma att bli dyrare att utnyttja kommunens badhus i framtiden. Dessutom kommer föreningarna i kommunen att få sitt föreningsbidrag höjt.

Aavgiften till badhuset kan komma att höjas, om kommunstyrelsen säger jag till förslaget. Arkivfoto

Det är tekniska förvaltningen som kommit med förslagen och som sedan skickats vidare till tekniska utskottet för vidare behandling.
Förslaget från tekniska förvaltningen innebär att föreningsbidraget kommer att höjas med tre procent årligen. Senast kommunen höjde föreningsbidraget var 2010.

De allra flesta föreningarna omfattas av höjningen. Men för att förtydliga vilka som ska få ta del av höjningen så har förvaltningen preciserat sig i sitt förslag.
– Föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar, funktionsrättsföreningar samt föreningar som bedriver samhällsnyttig verksamhet, står det i skrivelsen.
Förslaget innebär att föreningen ska få en höjning på tre procent årligen.

Vad man förlorat på karusellen tjänar man in på gungorna är ett gammalt ordspråk från 40-talet.
För Värnamo kommuns del innebär det att, om förslaget går igenom kommer man att höja avgiften för folk som utnyttjar badhus och bassänger med två procent.
Den 16 oktober vet vi om den nya kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Taggar