Nyheter

Dispens för ambulanssjukvården beviljad

Nyheter Region Jönköpings län har fått sin dispensansökan från bestämmelserna om dygnsvila inför semesterperioden beviljad. "Att vi har fått den här dispensen ökar vår flexibilitet att kunna bemanna under sommaren", säger Thomas Johansson, verksamhetschef inom ambulanssjukvården.

Arkivbild David Alin

För att underlätta bemanningen inom ambulanssjukvården ansökte Region Jönköpings län om dispens från bestämmelserna om dygnsvila inför semesterperioden.

Ansökan gällde arbete och jour för ambulanssjukvårdens semesterperiod 17 juni till 11 augusti. Ansökan lämnades till Centrala parters arbetstidsnämnd. Regionala förhandlingar om dispensen har genomförts med fackförbunden.

Nu har beslut fattats och Region Jönköpings län har fått sin dispensansökan beviljad.

– Att vi har fått den här dispensen ökar vår flexibilitet att kunna bemanna under sommaren. Dispensen är ett bra verktyg för att bemanna upp på ett så bra sätt som möjligt, särskilt vid akut frånvaro som till exempel sjukdomar, säger Thomas Johansson, verksamhetschef inom ambulanssjukvården.

Bakgrund om dygnsvilan

  • För att ge medarbetare bättre möjligheter till ett hållbart arbetsliv har Sveriges kommuner och regioner (SKR) och fackföreningarna kommit överens om att ändra reglerna kring arbetstid och dygnsvila i standardavtalet Allmänna bestämmelser.
  • Bakgrunden är att EU-kommissionen hade ifrågasatt om det dåvarande kollektivavtalet följde kommissionens arbetstidsdirektiv.
  • Förändringarna började gälla 1 oktober 2023 och innebär att ett arbetspass ska följas av ledighet. Möjligheten att arbeta jourpass efter ett arbetspass begränsas och medarbetaren måste ha 11 timmars sammanhängande vila under varje 24-timmarsperiod.
  • 5 maj 2023 kom centrala parter överens om en tilläggsöverenskommelse till Allmänna bestämmelser med möjlighet till dispens.

Källa: Region Jönköping

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *