Nyheter

Diskuterar utredning av viadukt

Nyheter En utredning för en halv miljon kronor och återkoppling inom ett år. I dag diskuterar kommunstyrelsen en ny projektutredning för en framtida viadukt.

Viadukten kommer att stängas för all trafik inom kort. Med anledning av det omfattande arbetet för att få till en ny lösning, ser kommunen det som en angelägenhet att arbetet påbörjas omgående. Ett ärende som behandlas på kommunstyrelsens sammanträde, som äger rum i dag.

Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningar för en ny förbindelse, utifrån ett hållbart samhällsbyggnadsperspektiv samt utreda vilka behov, funktioner och krav som behöver säkerställas med förbindelsen. Syftet är att uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen senast 30 november 2021 med en delrapportering senast 25 maj 2021. Ett uppdrag som beräknas kosta 500 000 kronor och som finansieras ur kommunstyrelsens anslag för 2020 för förstudier och förprojektering för kommande investeringsprojekt.

Utredningsarbetet kommer att ske i flera steg. Samhällsbyggnadsförvaltningen har identifierat två huvudsakliga moment:

  • En trafikutredning, med syftet att utreda hur trafiksystemet i centrum ska fungera i framtiden.
  • En kravspecifikation, över vilka funktioner en ny förbindelse ska lösa, utifrån ett hållbart samhällsbyggnadsperspektiv för stadens utveckling som stadskärna och kommuncentrum. 

En projektorganisation ska tas fram med projektgrupp, tjänstemannastyrgrupp och politisk styrgrupp. Arbetet ska drivas i samarbete med bland annat tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen. Även Trafikverket bjuds in att delta, för att säkerställa en nära dialog. Målsättningen är att ett beslut om ett valt alternativ ska finnas 2021.

Taggar

Dela


1 reaktion på Diskuterar utredning av viadukt

Trevligt att det bara tar några veckor förrän politikerna börjar med sina diskussioner.

Kommentarsfunktionen är stängd