Nyheter

Diskuterar renovering av skolkök

Nyheter Tekniska utskottet diskuterar renovering av Mossleskolans kök.

Arkivfoto.

Mossleskolans kök har varit i behov av ombyggnad och finns med i kommunens övergripande plan och investeringsram som finns rörande köksombyggnader.

I grundbudgeten finns totalt 10,5 miljoner kronor. Tekniska utskottet har beviljat investeringar för 9,5 miljoner kronor de senaste två åren: 3 miljoner 2019 respektive 6,5 miljoner 2020.

Återstår gör 1 miljon kronor, som ligger kvar i kommunfullmäktiges budget, som är ombudgeterade från 2018 års investeringsbudget.

På tekniska utskottets sammanträde under morgondagen diskuteras ärendet.

Enligt beslutsförslaget föreslås kommunfullmäktige att anvisa tekniska utskottet 1 miljon kronor ur ombudgeterade medel ur 2018 års investeringsbudget till ombyggnad av Mossleskolans kök.

Taggar

Dela