Nyheter

Utskott diskuterar arenaförslag

Nyheter Lokaliseringsutredningen har pekat ut Ljusseveka som den mest lämpliga platsen för Värnamos nya fotbollsarena. I dag diskuterar tekniska utskottet frågan. 

Tekniska utskottet diskuterar förvaltningens förslag till placeringen av IFK Värnamos nya arena.

Kommunfullmäktige har gett tekniska utskottet uppdraget att utreda vilka åtgärder som krävs för att långsiktigt kunna genomföra spel på elitnivå (allsvenskan/superettan). Utredningen har gjorts i samarbete mellan tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen och ligger till grund för fullmäktiges beslut om att bygga en ny fotbollsarena.

Lokaliseringsutredningen utgår från Värnamo kommuns kommande fördjupade översiktsplan och uppdraget har varit att utreda en möjlig placering för en fotbollsarena som lever upp till kraven för elitfotboll och som är placerad i Värnamo tätort. Placeringarna har utretts utifrån följande elva uppsatta kriterier: befintlig infrastruktur, strategisk planering, trafikflöden och tillgänglighet, viktiga avstånd, åtkomlig yta, markförhållande, allmänna och enskilda intressen, stadsbyggnadspotential, synergieffekter med övrig idrott och friluftsliv, samt möjligheten att spela elitfotboll och breddfotboll. 

Utredningen identifierade och utvärderade sju olika placeringsmöjligheter: öster om Malmövägen (f.d reningsverkstomten) väster om Malmövägen, söder om riksväg 27, Gröndal ytterområde, Alandsryd utanför Gröndalsleden, Ljusseveka och Bredasten. Utredningen visade att Ljusseveka är bäst lämpad som plats för en ny fotbollsarena.

Som grund för Värnamos nya fotbollsarena ligger Falkenberg kommuns fotbollsarena och Falkenbergs kommun har hjälpt Värnamo kommun att bedöma utformning och budget. Tanken är att arenan byggs med en huvudläktare på en långsida innehållande kansli, omklädningsrum för herr- och damlag, rum för media och lounge med mera, samt en läktare för sittande och stående publik på den andra långsidan. I förslaget föreslås att den befintliga limträläktaren på Finnvedsvallens östra sida flyttas till den nya anläggningen och monteras på kortsidan mot söder. Enligt de planerna beräknas publikkapaciteten till 4 500 åskådare. Med möjlighet till en provisorisk ståplatsläktare på ena kortsidan bedömer kommunen att publikkapaciteten kan öka till cirka 5 500 till 6 000 åskådare. Utredningen föreslår också bygget av en ny tillfartsväg från Ljussevekaleden in till Ljusseveka samt byggandet av en omklädningsrumsbyggnad i anslutning till nya arenan för att försörja övriga planer vid Ljusseveka. Båda dessa projekten bedöms dock utföras som sidoprojekt. 

Kommunens investeringsbudget utgår från Falkenbergs arena slutredovisning. Den är indexreglerad och bedöms att möta 2023 års kostnadsläge med cirka 25 procent. Inklusive en post för oförutsedda markförhållanden beräknas investeringen till drygt 168 miljoner kronor. ”Eftersom det är i början av projektet finns flera osäkerheter, varför beslut om medel bör vara högre än nuvarande kalkyl”, skriver tekniska förvaltningen.

I dag diskuterar tekniska utskottet utredningen.

Taggar

Dela


6 reaktioner på Utskott diskuterar arenaförslag

Nu är det ju så här att IFK (kommunen) måste fixa en arena annars blir det inget spel i allsvenskan. Alternativet är att ringa Svenska Fotbollförbundet och säga: Vi vill inte vara med i allsvenskan. Lite synd för klubben och all fotbollsintresserad befolkning i Värnamo med kransorter. Ska vi rösta om allting? När gjorde vi det sist? Så vi ska rösta om vi ska bygga ny simhall eller ishall? Jag vill inte ha en ny viadukt men jag får ju finna mig i det ändå. Livet kommer aldrig att bli rättvist. Gummifabriken ville jag heller inte ha.

Ett mycket dåligt förslag med en arena vid Ljusseveka i min mening.

Vi som bor 800 meter från Ljusseveka och redan i dag blir överösta av ljud från bilar och motorcyklar som accelererar längs ljussevekaleden ser troligen inte lika mycket fram emot att:

– Tvingas lyssna på 6 000 supportrar och huliganer när dessa försöker överrösta varandra.
– Att hamna i timmeslånga bilköer när vi ska ta oss till eller från våra hus innan eller efter matcherna.
– Att behöva lyssna på alla bil- och a-traktorfantaster som på kvällar, nätter och helger sannolikt kommer att nyttja arenans parkeringsyta som en umgängesyta samt testplats för fordonens egenskaper.

Varför inte placera arenan där den inte sänker fastighetsvärdena och samtidigt har bättre kommunikationer till både E4 och 27:an?

/Vuvuzela

Hade varit bättre att kommunen löser problemet med viadukten först för vårt stadsdel ovanför viadukten. Därefter kan man ta i andra problem.

Det här med en ny arena är totalt vansinne!
Att slösat med våra skattepengar på detta viset när det finns viktigare saker att lägga pengarna på, så som dagliga saker som inte fungerar i kommunen på grund av pengabrist!

Detta borde i så fall bli en omröstning i hela kommunen om någon arena ska till eller inte för det är så mycket pengar och det ska inte några få personer bara kunna bestämma!

Ett mycket bra förslag med en fotbollsanläggning vid Ljusseveka.
Skönt att förslaget att bygga vid Värmeverket verkar vara helt borta och därmed försvinna i röken från en av skorstenarna. Även förslaget vid Malmövägen bör förkastas.
Lycka till nu IFK och kämpa på i allsvenskan i åtminstone tre år så att vi får ha invigningen av nya Finnvedsvallen med en allsvensk toppmatch.
JB

Det här med att räkna och hålla budget är väl inte Värnamo kommuns starka sida.
Nu blir det väl ny ishall inom en snar framtid och en ny simhall och sedan tror jag att det är fler föreningar som vill ha bra lokaler och rätt förutsättningar.

Kommentarsfunktionen är stängd