Nyheter

Diskuterar försäljning av kommunala andelar i HSB Gröndal

Nyheter I dag diskuterar tekniska utskottet en försäljning av kommunens andelar i bostadsrättsföreningen HSB Gröndal i Värnamo.

I dag diskuterar tekniska utskottet en försäljning av kommunens andelar i bostadsrättsföreningen HSB Gröndal i Värnamo.

Värnamo kommun äger 40 lägenheter, en servicelokal (Västrabo) samt två byggnader som utgör förskolan (Pepparmyntan) i bostadsrättsföreningen HSB Gröndal i Värnamo. Bostäderna hyrs ut av tekniska förvaltningen i andra hand till privatpersoner och lokalen hyrs ut via interhyreskontrakt till omsorgsförvaltningen samt serviceförvaltningen. Pepparmyntan hyrs ut till barn- och utbildningsförvaltningen. 

Omsorgsförvaltningen valde att stänga sin verksamhet vintern 2013/2014 och har därefter inte haft någon verksamhet i lokalerna. Det föranledde också att serviceförvaltningen var tvungen att stänga ner sitt kök, men internhyran belastar fortfarande förvaltningarna med cirka 2 miljoner kronor om året. 

Tekniska förvaltningen har fortlöpande utrett om andra verksamheter kan vara möjlig i lokalerna utan framgång och ser inget behov av att ha kvar lägenhetsandelarna och servicelokalen. Tekniska ser också att en ombyggnation till annan verksamhet är svår att hantera, eftersom andelarna ingår i en större bostadsrättsförening. 

Bostadsrättsföreningen är intresserad av att köpa andelarna av kommunen till bokfört restvärde, beräknat den sista december 2021 till ett restvärde på cirka 7,7 miljoner kronor. Tekniska förvaltningen menar att restvärdet kan komma att justeras fram till försäljning och att en utredning kring momsjämkning måste utredas innan köpeskillingen fastställs. För det uppdraget har kommunen anlitat en skattejurist från revisionsföretaget PWC. 

På tekniska utskottets möte i dag diskuteras ärendet. Tekniska förvaltningen har föreslagit tekniska utskottet besluta att ge tekniska förvaltningen och fastighetschefen i uppdrag att sälja andelslägenheterna och servicelokalen i Brf HSB Gröndal till bostadsföreningen samt att köpeskillingen ska utgöra fastställt restvärde inklusive momsjämkning. 

Taggar

Dela