Nyheter

Diskuterar fastställande av nytt VA-verksamhetsområde

Nyheter I dag diskuterar tekniska utskottet fastställandet av ett nytt VA-verksamhetsområde runt Hindsen.

I dag diskuterar tekniska utskottet fastställandet av ett nytt VA-verksamhetsområde runt Hindsen. På bilden har berörda fastighetsägare markerats med rosa färg. Ritning: Värnamo kommun

Enligt vattentjänstlagen ska kommunen inrätta verksamhetsområden när behov av vattenleverans och omhändertagande av spillvatten finns. Länsstyrelsen förelade Värnamo kommun den 9 februari 2011 att bygga ut allmänt vatten och spillvatten i området kring Hindsen-Lindstad. Ett arbete som blev utbyggt och klart 2014. 

Länsstyrelsen har kontaktat tekniska förvaltningen och vill ha beslutet gällande verksamhetsområde för vatten och spillavlopp i området kring Hindsen-Lindstad. Detet beslut har inte tagits trots att området är färdigbyggt. 

I enlighet med vattentjänstlagen ska det klart framgå vilka fastigheter som innefattas i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp samt vilka vattentjänster som avses.

Nedan listas de fastigheter som föreslås ingå i verksamhetsområdet tillsammans med vattentjänster för respektive fastighet:

Dessa fastigheter berörs av det nya VA-verksamhetsområdet vid Hindsen.

På tekniska utskottets sammanträde i dag diskuteras ärendet. Tekniska förvaltningen har föreslagit tekniska utskottet besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna VA-verksamhetsområdet enligt områdeskartan samt att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa nytt verksamhetsområde för vatten och spillavlopp för angivna fastigheter.

Taggar