Nyheter

Diskuterar byggande av rondell vid Mossleplatån

Nyheter I dag diskuterar tekniska utskottet byggandet av en rondell vid Mossleplatån.

I dag diskuterar tekniska utskottet byggandet av en rondell vid Mossleplatån.

För en tid sedan berättade vi om kommunens planer på att bygga en rondell med plancykelpassage och övergångsställe vid Mossleplatån för att sänka hastigheterna och bullernivåerna på sträckan.

I dag diskuterar tekniska utskottet ärendet. Tekniska förvaltningen har föreslagit tekniska utskottet besluta att ge förvaltningen i uppdrag att, i linje med kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2020, projektera och bygga en rondell på Götavägen vid det nya bostadsområdet på Mossleplatån.

Taggar

Dela