Nyheter

Direkt, från kommunfullmäktige

Nyheter Dagens kommunfullmäktige han påbörjas, innan ordförande, Camilla Rinaldo Miller (KD) blev avbruten.

Kommunfullmäktiges ordförande uppvaktades i efterskott av fullmäktige och fick en sång och en blombukett.

Efter att uppropet var klart vid dagens kommunfullmäktigemöte var det tänkt att Miller skulle överlämna ordet till dagens gäst, Lars – Erik Andersson som är förbundsdirektör för SÅM och som har hand om den kommunala sophanteringen i de fyra GGVV-komunerna.

Men kommunstyrelsens förste vice ordförande, Mikael Karlsson inte bara begärde ordet, utan han tog det också. Inför fullmäktige avslöjade han att fullmäktiges ordförande just fyllt år. Utan att nämna ordet 50. I vilket fall resulterade detta i att hela församlingen reste sig upp och sjöng Ja må jag leva för Miller. Hon fick dessutom en blombukett i present.

Efter detta kunde ordförande äntligen lämna över ordet till Lars – Erik Andersson.

Som första punkt på dagordningen fanns interpellationer och frågor. Två sådana fanns. Först ut var Svante Olson (V) som frågade om det kommer att finnas tillräckligt med kompetent sommarpersonal inom omsorgen.

Servicenämndens ordförande, Haris Sibonjic konstaterade att det kommer att bli svårt att få tag i 270 sommarvikarier.

– Vi behöver fler folk och fler folk med kompetens, konstaterade Sibonjic.

Omsorgsförvaltningen och Serviceförvaltningen har ett gemensamt ansvar att rekrytera sommarvikarier, förtydligade Sibonjic.

– Det är serviceförvaltningens sak att rekrytera vikarier. Höj lönen och inga delade turer, förbättrade arbetsvilkor, var Olsons recept på att få fler semestervikarier.

Jörgen Skärin (MP) ställde sedan en interpellation till Maria Johansson (C) som är ordförande i BUN, Barn och utbildningsnämnden. Vad ska man göra för att vända den negativa trenden? Värnamo skulle ju bli den bästa kommunen när det gällde skola och utbildning år 2020, sa Skärin.

– Värnamo är på plats 67 i landet, och det är vi inte nöjda med.

– Vi ska följa upp och analysera, för att sedan förbättra skolan, sa Johansson bland annat.

– Vi förväntar oss ingen medaljplats 2020. men vi jobbar med att förbättra oss.

– Resultaten i årskurs tre och sex måste förbättras, där går det åt fel håll sa Johansson vidare.

Efter detta beslutades om nya taxor för kommunens fritidsanläggningar. Något som Värnamo.Nu skrivit om tidigare om. Beslutet blev helt enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut om detaljplan för del av fastigheten Mossle 16:20 med mer, var nästa fråga på dagordningen. Området ligger söder om sjukhuset. Sverigedemokraterna begärde att frågan skulle återremitteras till kommunstyrelsen. – Det ska tas fram förslag på ersättningsmark, var partiets åsikt.

MP och Jörgen Skärin yrkade att det skulle bli avslag på den nya detaljplanen. Anledningen är att det är jordbruksmark som ska tas i anspråk och att denna mark bara ska användas i undantagsfall.

Förslaget om att bebygga området enligt kommunstyrelsens förslag mötte hårt motstånd, Även flera  ledamöter inom (C) var uppe i talarstolen och yrkade avslag till förslaget. (SD och Vänstern yrkade också avslag på förslaget, likasom talare från (S).

Omröstningen avslöjade att flera partier, bland annat (S) och (C) var splittrade i frågan. Beslutet gick till votering.

Kommunstyrelsen fick igenom förslaget med siffrorna 37 – 14.

 

 

 

 

Taggar

2 reaktioner på Direkt, från kommunfullmäktige

Har lyssnat på hemsidan. Vid ett tillfälle säger Hans-Göran Johansson att ”man kan tro att Svante Olson kommer från yttre rymden”.

Man kan tycka vad man vill om Svantes politiska uppfattning, men det personliga förminskandet och ”von Oben-attityden” är så sjukt tröttsam.

Bara fortsätt bebygga fin jordbruksmark. Enklare att importera höggradigt giftbesprutad mat.
F.ö. helt enig med Kärre, trycka ned sina medmänniskor är centern bra på.

Kommentarsfunktionen är stängd