Nyheter

Dialog med Sverigeförhandlingen

Nyheter Nu vill Sverigeförhandlingen och Region Jönköpings län få in fler röster om framtida möjligheter med de nya stambanorna.

Företrädare från näringsliv och organisationer i Jönköpings län samlades för att framtidsspana tillsammans med Sverigeförhandlingen och Region Jönköpings län. Foto: Anna Holm

Representanter från bland annat näringsliv, turism och utbildning har samlats för att prata om de positiva effekter som höghastighetstågen kan ge, både nationellt och i Jönköpings län.

Diskussionerna kring höghastighetsjärnvägen handlar ofta om kostnader, medan nyttorna och de positiva effekterna som de nya stambanorna kan ge hamnar i bakgrunden. Sverigeförhandlingen har därför startat ett arbete med regiondialoger, där Jönköpings län är först ut.

Nya tankar om framtiden
– Många intressanta tankar om framtiden kom fram i våra samtal, säger Catharina Håkansson Boman, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen. Vi diskuterade bland annat platsens ökade betydelse och transporters viktiga roll för kompetensförsörjning i Jönköpingsregionen, liksom vikten av ökad godskapacitet för tillverkningsindustrin och att så snabbt som möjligt se till att hela systemet byggs ut.

– Jönköpings län är något av pilot för vårt arbete med Regiondialoger, fortsätter Catharina Håkansson Boman. Nu tar vi samtalsmodellen vidare till Sörmland, Östergötland och Kronoberg och ser fram mot bra diskussioner även där.

Nationellt seminarium i Jönköping
Den 8 maj 2017 planerar Sverigeförhandlingen för ett nationellt seminarium, också det i Jönköping, för erfarenhetsutbyte med de olika regionerna. Slutsatserna från regiondialogerna kommer att användas i Sverigeförhandlingens slutrapport till regeringen i december 2017.

Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. I uppdraget ingår att ta fram förslag till principer för finansiering, en utbyggnadsstrategi samt hitta lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna.

Taggar