Nyheter

”Det handlar om demokrati”

Nyheter Digitala eller fysiska möten stod på kommunfullmäktiges agenda.

Camilla Rinaldo Miller (KD), kommunfullmäktiges ordförande, inledde diskussionen.

– Under våra fullmäktige den här hösten som har varit och i våras  så har vi valt gemensamt med gruppledarna att ta det reducerat men att vi träffas fysiskt, eftersom vår arbetsordning inte tillåter att vi ska ha det digitalt. Som ordförande, och i presidiet, kan jag känna att vi inte har haft några större påtryckningar om att vi ska ändra arbetsordningen, men för att inte någon ska känna sig förbisedd eller att vi inte har fått ta upp det hela till en diskussion allmänt i fullmäktige så ville vi ha med det på dagordningen i dag för att alla ska känna att de har fått säga vad man vill. Vi ser i landet nu att det är fler och fler som går över till digitalt, med också en hel del bekymmer. Jag vill inte på något vis hindra er att säga vad ni tycker, men jag vill bara säga hur jag har upplevt våra fullmäktigemöten: sedan vi flyttade hit till Arken har jag bara känt det som positivt. Jag känner att jag inte varit orolig för att vi ska kunna hålla avstånd, utan jag har känt att det fungerar riktigt bra. Vi satt på en utbildning i fredags förmiddag, digitalt, med 1 200 personer från hela landet där man pratade om för- och nackdelar. Man lyfter gärna fram fördelar och nämner i förbigående nackdelar: det som kan bli problem om man övergår till digitalt. Det kräver en större resurs från våra tjänstemän, men det kanske vi är beredda att ta. För att vi överhuvudtaget ska fundera på att gå över till digitalt måste vår arbetsordning ändras. Hur ställer sig fullmäktige till det? Ska vi modernisera vår arbetsordning, så att den tillåter digitala möten eller ska vi låta den arbetsordning vi har finnas kvar som den är? 

Gottlieb Granberg (M): Ja, jag tycker att det vore en bra idé att titta på att ändra arbetsordningen, så att man är beredd med det men jag har stor respekt för de fullmäktige som hålls digitalt. Det är fortfarande svårt att lösa men utvecklingen går i en rasande takt, så rätt som det är så är det ju möjligt. Då är det ändå bra att ha det färdigt, att man har möjligheten till att göra det. Sedan har ju den här lokalen gett möjligheten till att ha fulltaligt med ledamöter i fullmäktige. När man sitter så är det ju överhuvudtaget ingen som helst fara: det är rymligt med platser och gott om plats att röra sig på att man inte skulle springa på varandra. Det kanske också är något ni kan titta på, för det kanske går fortare. Hoppet överger ju en aldrig, för nu börjar vi ju vaccinera och vi ser att det går ner, så man kan alltid hoppas att det är en lite bättre situation i mars eller april och det kanske går lika fort som att hitta digitala lösningar som fungerar. 

Bo Svedberg (S): Ja, inom den socialdemokratiska gruppen har vi många olika tyckanden också. Slutsatsen är ungefär så här: vi har hållit på med digitala möten i nämnderna och det fungerar bra, men jag saknar det vi gör i dag: den fysiska kontakten. Så jag säger inte nej till att undersöka möjligheten att göra det digitalt, men jag vill helst avråda från att vi har digitalt på fullmäktige. Låt det rulla ut i så fall i grupperna. Med det menar jag att vi i Socialdemokraterna har ett antal platser och alla får inte plats, för vi har bara tio, men då får man rulla det internt för att få med allihopa. Men vi är bara en bit in i pandemin, så hitta inte på en massa nu att vi ska ha 51 ledamöter fysiskt, inte ännu. Att undersöka är något helt annat än att vi ska besluta att ha varken fysiskt med 51 ledamöter eller digitalt för 51. Nej tack.

Khalid Phoricanen (S): Jag som studerar på distans märker att det är mycket problematik med internetanslutning, mikrofoner, kameror och så liknande. Det tar mycket av lektionstiden och ens psykiska hälsa, för man sitter ju där och blir lite frustrerad att det går en massa tid till att fixa tekniska saker och läraren försvinner då och då. Här fungerar det jättebra med 31 ledamöter och det är jättebra att vi kan se varandra fysiskt, i stället för att vara hemma och instängd som man är det mesta av tiden just nu. Jag tycker att vi kan fortsätta såhär men att ha en andra utväg och det är att gå över till digitalt. Men då måste det fungera, för man kan inte förlita sig på att allas internet ska vara perfekt, allas mikrofoner ska fungera eller kameror, för man vill ju se varandra. Tack. 

Anette Myrvold (S): Diskussionen är kanske större än för oss som sitter här i dag, för vi tänker på de som inte är här i dag. De hade nog jättegärna velat haft möjligheten att vara med digitalt. Finns det bra lösningar? Ja, då ser jag inget problem. Jag köper det som Khalid sa: jag sitter själv i Teams-möten åtta timmar om dagen och jag ser att det är problem på sina håll. Men det är också en demokratifråga, att alla ska få känna sig delaktiga. Jag tycker inte att det är något alternativ att vi ökar upp antalet som det är just nu, men jag rättar mig efter det som blir beslutat. Blir det digitalt, så blir det digitalt. Kan man göra någon lösning som Bosse sa att ha ett rullande schema, men ingen ska behöva komma hit om man är orolig för det. Det är grundprincipen, men vi får se till att inte stänga ute de som gärna vill vara med.

Jan Cherek (SD): I vår grupp så har vi förkastat digitalt totalt. Och det har vi till grund med vad som hände med mötet i Luleå, som blev ogiltigt. Det är som sagt en demokratisk fråga det här, för trillar någon ut ur bild med mikrofon och allt, då kan man häva mötet eller åtminstone den punkten. Vi pratar om den digitala tekniken, men sedan är frågan vad för typ av internetuppkoppling folk har hemma? Alla har kanske inte fiber hemma, en del kanske fortfarande har ADSL och sämre uppkoppling. Sedan har det ju varit den här diskussionen om vi ska vara 31 eller 51 ledamöter. Vänd på er! Hur tätt sitter ni nu och hur många tomma platser har vi? Räkna in 20 till på de här tomma platserna. Det är inga problem, upp på 51 så vi har fullt manskap! Fysiska möten, inget digitalt! Tack.

Håkan Johansson (KD): I Kristdemokraterna har vi stått bakom gruppledardiskussionen hela tiden och tyckt den har varit bra. Internt i gruppen har vi diskuterat och mer och mer kommit till att börja luta åt att det inte längre är långsiktigt hållbart att begränsa demokratin med ett reducerat antal ledamöter. Det håller inte i längden. Det är, som någon sa, så att vi kan räkna med att pandemin fortsätter en lång tid framöver och att då begränsa demokratin med att reducera antalet håller inte. Det handlar om demokrati – vi är 51 folkvalda ledamöter, både de folkvalda och väljarna förväntar sig att få delta och att de valda deltar. Det kan man lösa med digitala möten och därför vill vi gå över till det. I vårt parti har vi nästan uteslutande möts digitalt sedan i våras och det har varit likadant för er andra också. Vi har gjort det i nämnder och styrelser och vi har lärt oss att delta på ett effektivt sätt i digitala möten. Jag tror att det borde fungera även i kommunfullmäktige. Många kommunfullmäktigeförsamlingar över hela landet har redan infört digitala möten. Den fullmäktigeförsamlingen som kanske fungerar bäst i vår närhet är regionfullmäktige, där man har haft digitala möten med ett 40-tal ledamöter och tjänstemän, ungefär i den storleksordningen som vi har det och det fungerar jättebra. Från och med nästa möte ska de dubbla antalet ledamöter. Vad det handlar om är att använda rätt verktyg för att sköta de digitala mötena. Oavsett hur pandemin utvecklas, så behöver vi nog vara beredda att ha alternativ till fysiska möten för det kan dyka upp andra anledningar också. Vi tycker att KF behöver ändra sin arbetsordning, så att även digitala möten blir möjliga. Vi är eniga om att gå över till digitala möten, men ställer oss naturligtvis bakom majoritetens beslut, men vi tillstyrker en ändring av arbetsordningen.

Malin Ekman (L): Jag tänker fatta mig kort. Jag tycker att vi ska se över om vi kan ändra arbetsordningen. 

Paula Dahlberg (V): Som en av de lite yngre i församlingen så tillhör jag de som är tekniknördar. Valet är ganska enkelt: det är klart att vi måste modernisera så att det ska finnas digitalt, vid behov. Sedan gillar jag fortfarande att ses fysiskt, så det borde föredras så långt som möjligt, men vi måste ha möjligheten att köra digitalt också.

Azra Muranovic (S): Jag tycker absolut att vi ska ändra i arbetsordningen. Vi lever i en ny tid, och om vi inte förstod det innan, så blev vi varse om det den 31 januari 2020. Jag personligen föredrar fysiska möten framför de digitala, av flera olika anledningar, men jag tycker absolut att vi ska ändra i arbetsordningen.

Jörgen Skärin (MP): Vi i Miljöpartiet står bakom en revidering av arbetsordningen och vi tycker att digitala möten kan vara ett alternativ, framför allt också eftersom det var uppe för diskussion tidigare att enskilda ledamöter skulle kunna vara närvarande digitalt också, så att den möjligheten finns. Det kan ju vara så att de sitter på en riksdagspost och inte kan närvara på plats, därför behöver vi modernisera och revidera vår ordning.

Maria Johansson (C): Som gruppledare för Centerpartiet tycker jag absolut att vi behöver ändra arbetsordningen, så att möjligheten finns för digitala möten. Vi vet ju inte vad som kommer att hända framöver heller, så vi tycker att man borde ändra i arbetsordningen.

Jan Cherek (SD): Jag har bara en kort fråga, i så fall, om vi nu ska köra digitalt: vem står för kostnaden för de som inte har fiber? Ska kommunen betala det i så fall? Ta med er den frågeställningen, för någon måste i så fall betala om de nu trillar ur mötena på grund av dålig anslutning. Vi vill inte ändra arbetsordningen i KF.

Anders Ferngren (S): Det är intressant att lyssna på det här, för att jag hade förmånen att tillhöra presidiet förra mandatperioden. Då fick vi en förfrågan från Johan Nissinen, han ville nämligen deltaga digitalt. Vi diskuterade frågan och vi blev eniga utav säkerhetsskäl, att det kunde stå någon bakom ett skynke och hålla fram en pistol mot någon och säga att ”nu röstar du på det här viset”. Tiden förändras ju, men jag vill lägga ett aspekt där: när det gäller att rösta så är det inte så jätteenkelt. Att få med alla på bild och att de håller tummen upp och så är det inte så svårt, men när det gäller att rösta så är det inte så enkelt. Jag har en dator där hemma och är verksam inom branschen, men alla de här paddorna som de 51 ledamöterna har är inte gjorda för detta ändamål, så det finns ett ekonomiskt aspekt också. Rent personligt så vill jag att man uppgår till 51 ledamöter, för det finns lokaler i Värnamo som är större än den här som man kan utnyttja, men jag är inte emot en digital lösning. Jag kan tänka mig att ändra i arbetsordningen. 

Camilla Rinaldo Miller (KD): Tack för att ni tog er tid för detta, för jag tycker det här är jätteviktigt. Man kan ju tro att jag inte är jättepositiv till det digitala, därför att det är mycket bekymmer med det. Jag tror att det kan vara bra att ändra i arbetsordningen, för det kan hända andra saker som gör att man absolut måste. Jag tycker att det fysiska mötet är viktigt. Vi har Luleå som ett exempel, jag tror att det kommer att komma fler, där man då har överklagat ett fullmäktigemöte. Alla ärenden är inhiberade och förvaltningsrätten har godkänt överklagandet, så nu måste Luleå kommun gå vidare till kammarrätten. Under tiden ligger de här ärendena bara och vilar – man kan inte göra någonting. Jag hade kontakt med Örebro, som hade sitt första digitala fullmäktige i tisdags (den 26 januari) och det låter jättepositivt, tills man fick veta att ”vi tog endast beslutsärenden”. Då börjar man undra hur länge man ska lägga interpellationer och motioner lades åt sidan, för det är inte bra för demokratin heller när man bara tar en viss del av ärendena. Vi har ju gjort så när vi hade budgeten, men det går inte i längden heller, för det är inte heller bra för demokratin. Det här är en pandemi och vi får vara beredda på att ställa om. Vi måste hålla ut och hålla i och vi kan tillsammans göra det. Jag ville ha det här samtalet och att alla få en chans att kunna lufta sig lite grann. Då är det som så att vi kanske ska modernisera vår arbetsordning. Då tar vi med oss det och återkommer med ett förslag till beslut vid nästa möte. Det betyder att vi i februari träffas fysiskt fortfarande och att det i så fall i mars, om vi känner så. Förhoppningsvis kanske pandemin fortsätter gå tillbaka så vi kan fortsätta träffas så här, i en bra lokal där vi kan hålla avstånd. Vi håller dialogen öppen gruppledarna och presidiet emellan, så får vi se hur det går. 

Taggar

Dela


1 reaktion på ”Det handlar om demokrati”

Synd att inte SD och KD styr kommunen då skulle det bli ordning. Det går ryckte om att uppdrag granskning håller på att utreda kommunen.D et vore mycket bra. I så fall komme många att gömma sig med svansen mellan benen. Förstår folkets missnöje att de slarvar bort och leker med skattepengar. Vandalorum, Gummifabriken, studentbostrder, det är pengar som skulle göra mer nytta att bygga simhall, ishall och träningscentret på Ljusseveka. Och se till att våra äldre får god omvårdnad genom att anställa fler yrkesutbildade undersköterskor, inte som nu när det vimlar utav outbildade människor som inte kan språket – allt för hålla ned kostnader. Bedrövligt. Ni borde skämmas att behandla våra äldre som byggt upp detta för oss.

Kommentarsfunktionen är stängd