Nyheter

Det får du inte heta eller ha på registreringsskylten

Nyheter Vi har gått igenom de listor som talar om vilka förnamn som underkänts då de bedömts väcka anstöt samt de önskemål på egen registreringsskylt som inte har godkänts

Det är Skatteverket som fattar beslut om de förnamn som människor vill ha eller döpa sina barn till. Skatteverket gör en bedömning om ett namn kan anses vara anstötligt. När det gäller registreringsskyltar så är det Transportstyrelsen som har avgörandet. Vi har fått ta del av alla de namn och registreringsskyltar som blivit underkända och kommer att publiceras ett antal under några lördagar framöver med premiär i dag.

Förnamn som som har underkänts av Skatteverket:

Alkis

Bajramsa

Dansken

Elefant

Fisa

Bölle-Bob

Donken

Gugge Ekki Ekki Ekki Ptang

Hallå

Ingenting

Registreringsskyltar kan väcka anstöt enligt Transportstyrelsen :

Bidrag

Atheist

Police

Whiskey

Biltjuv

Blowme

Milfen

Bråttom

Styvis

Fyllo

Taggar