Debatt

Det behövs paus i flyktingmottagandet!

Det behövs paus i flyktingmottagandet!

Debatt Moderate riksdagsledamoten Mats Green från Jönköping debatterar.

Vi behöver förnya migrations- och integrationspolitiken. Det handlar om att bättre kunna hantera det akuta läget som flyktingkrisen innebär för Sverige, samtidigt som vi måste svara upp mot de långsiktiga integrationsutmaningarna.

Världen möter i dag den mest omfattande flyktingkrisen sedan andra världskriget. Sverige har tagit ett stort ansvar, men läget har dessvärre blivit ohållbart. Människor har till exempel fått sova utomhus när tak över huvudet inte har kunnat ordnas i den takt som krävts.

Detta visar att Sverige inte varit tillräckligt rustat för att möta utmaningen. Här tror jag att det är viktigt att våga, och kunna, vara självkritisk. Moderaterna hade i regeringsställning behövt genomföra reformer för ett bättre fungerande mottagande och en stärkt integration. Det första beslut Moderaternas nya partiledning fattade var därför att inleda ett politiskt utvecklingsarbete på en rad områden – men i synnerhet inom detta.

Sverige och Jönköpings län behöver en paus i flyktingmottagandet. De asylsökande som anländer hit från annat EU-land bör direktavvisas till annat EU-land om man inte tidigare registrerats i EU:s gemensamma asylsystem. Det är en nödvändig tillfällig åtgärd i ett akut läge. Att skapa ordning och reda i flyktingmottagandet handlar också om att säkerställa den öppenhet som är avgörande – och som behövs för att Sverige ska stå starkt i framtiden.

Att skapa enklare vägar till arbetsmarknaden kombinerat med krav på att alla faktiskt är skyldiga att göra sig själva anställningsbara är centralt för att långsiktigt förbättra integrationen och minska utanförskapet. Egenansvaret måste stärkas och bidragsberoende och passivitet måste motverkas – självklarheter för oss i det arbetsamma och företagsamma Jönköpings län!

Moderaterna är beredda att genomföra vad som krävs för att Sverige ska klara krisen. Det som väntar är tuffa beslut, tydliga reformer och svåra avvägningar. Här duger inte S och MP:s villrådighet och hattighet som slår särskilt hårt mot alla de som bor, lever och verkar i Jönköpings län. Det Sverige behöver är vilja, ansvarstagande och ledarskap.

Mats Green (M)

Riksdagsledamot

Jönköpings län

Taggar