Nyheter

Desiré Törnqvist debatterar

Nyheter Regionpolitikern Desiré Törnqvist är i debattagen.

En trygg och nära sjukvård i hela länet

Desire Törnqvist

Vården i vårt län håller hög klass och många av medborgarna är mycket nöjda med den vård som ges. Vi har tre akutsjukhus i länet som vi vill utveckla. Vi vill också se till att vården kommer närmare de som behöver den. Därför ska vårdcentralerna få ökade resurser för att kunna arbeta både förebyggande och behandlande.

Det är några av de saker som vi socialdemokrater vill göra efter valet.

De senaste åren har vi på massor av sätt försökt få den styrande minoriteten att lyssna på våra förslag. Det har handlat om personalförstärkningar för bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö, stoppa neddragningar av vårdplatser, utreda vilka konsekvenser olika förslag får innan de genomförs och vi har ställt krav på uppföljningar. Tyvärr har den moderatledda ledningen i regionen inte velat höra på det örat.

I socialdemokraterna har vi många aktiva med vård- och omsorgserfarenhet. Flera av våra förtroendevalda arbetar till exempel som undersköterskor inom kommun eller region. Jag är en av dem som har jobbat inom äldreomsorg och socialtjänst i cirka 30 år. Vi vet vad det vill säga att jobba delade turer, helger och nätter. Vilket tungt och slitsamt jobb det kan vara samtidigt som det ger oerhört mycket kraft och energi att möta människor i olika livssituationer.

I vårt politiska arbete har vi ofta kontakt med fackliga organisationer eftersom vi anser att det är ett bra sätt för medarbetare att kunna påverka riktningen på olika beslut och förslag, men också för att få berättelserna från vardagen.

Vi har fått ett nytt parti i vår region, Bevara akutsjukhusen. Det är medarbetare inom regionen som själva arbetar i vården som har bildat partiet. Vid genomläsning av dess program och insändare så uppfattar jag en stor frustration bakom orden. Ett missnöje med den politiska ledningen i regionen. Den frustrationen delar vi.

Däremot skulle jag vilja påstå att förslagen som läggs fram redan finns till stor del. Förslag som: Väl underbyggda beslut, regionen som attraktiv arbetsgivare och en jämlik vård. Klassisk socialdemokrati! Regionen behöver satsa på personalen och förbättra både arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Den som jobbar i välfärden ska både hinna, orka och kunna ge en vård och omsorg av hög kvalitet. Fler behöver anställas. Självklart ska vi ha våra tre akutsjukhus kvar. Då behöver vi satsa på och utveckla både personalen och arbetssätten.

Engagemang i sjukvårdspolitik behövs. Vill du att bra förslag ska kunna genomföras efter valet, då ska du rösta på Socialdemokraterna.

Desiré Törnqvist, Värnamo
Regionfullmäktigekandidat (S)

Taggar