Nyheter

Del 48 om Värnamo 100 år: Sandéns del 3

Nyheter Vi presenterar vår serie om stadens 100 år.  Inge Bergström berättar om Sandéns del 3

Överdelen av en försändelsen från Sandéns 1940

Sandén & Johansson Mekanisk verkstad – del 3 av 3: Utländsk beställning blev en stor framgång

1937 hade man inlett ett samarbete med en engelsk firma, som efterfrågat en fräsmaskin för metallbearbetning. Med en sådan maskin som förebild startade man tillverkning av denna fräs som pågick fram till krigsutbrottet. Även svenska företag köpte denna maskin. Den förbättrades undan för undan och blev med tiden en produkt som såldes i stort antal.

Fräsmaskiner blev så småningom en av företagets stora produkter och såldes över hela världen.

1942 ombildades företaget till aktiebolag under namnet AB Sandén Mekaniska. SAJO är företagets varumärke. Företagets namn ändrades senare till AB SAJO.

Verkstadsbild från 1940-talet. BePe Foto

Det stora genombrottet för företaget kom efter kriget. Under krigsåren hade man endast sålt till den svenska marknaden men nu öppnades exportmarknaderna. Det fanns en mycket stor efterfrågan på deras verkstadsprodukter. Man sålde massor av maskiner till länder över hela världen.

Under 1949 och 1950 byggdes ytterligare verkstadslokaler. Dessa låg mellan de ursprungliga lokalerna och bostadshuset.

1953 var antalet anställda cirka 120. 1959 hade det ökat till cirka 160.

Företaget hade fram till 1962 klarat sig med de lokaler som byggts utefter Mosslegatan. Man gjorde kontinuerligt markaffärer för att kunna genomföra framtida utbyggnader. På 1960-talet förvärvades Slakteriföreningens tomt söder om fabriken och Åhmans fastighet på Västermogatan. Rivningen av husen på denna senare tomt påbörjades 1962. Vid företagets 50-årsjubileum 1966 ägde man större delen av två hela kvarter. Den totala verkstadsytan var cirka 10 000 kvadratmeter. Företagets utveckling pekade under många år ständigt uppåt och ytterligare verkstadslokaler skulle tillkomma.

1960 började man bygga på den mark som successivt köpts in utefter Västermogatan. Under de följande åren bebyggdes i olika etapper större delen av detta område. Kartan visar hur läget var 1965.

Oskar Sandén dog i december 1960. Då hade ansvaret för företaget delats upp på bland andra sönerna. Sonen Åke blev teknisk direktör med ansvar för konstruktioner och utveckling.

Robert Johansson hade avlidit ett halvt år tidigare samma år.

1966 var antalet anställda cirka 260.

Henry Widetofts målning av Sandéns tomt år 1971. Byggnaderna till höger är före detta Plåtbolagets.

Den utländska konkurrensen ökade snabbt under 1970-talet och lönsamheten för delar av den svenska verkstadsindustrin blev ett problem. 1980 blev krisen på SAJO akut. Man hade fram tills nu vant sig vid en ständig expansion. Betalningarna inställdes och en konkursförvaltare utsågs.

När verksamheten var som störst var antalet anställda över 300. SAJO var därmed den största verkstadsindustrin i staden.

I samband med en utställning om AB Sandéns Mekaniska verkstad i Blickfånget på det dåvarande kommunbiblioteket hösten 2011 gjordes en historiebeskrivning av företaget. Bakom denna dokumentation stod en arbetsgrupp bestående av Henry Widetoft, Rolf Flobäck och Lars-Inge Wester. Beskrivningen är en redovisning av företagets utveckling med inriktning på deras produkter. Den innehåller ett stort antal bilder på tillverkningar, produktionslokaler och personal. Rapporten finns på Historiska Sällskapet.

1975 hade fabriken fått sitt slutliga utseende och storlek. AB SAJO var nu ägare till hela kvarteret Sparven.

Frankeringsmaskinen med reklam för SAJO.

Fotnot: Under jubileumsåret 2020 presenterar 10-årsjubilerande Värnamo.nu i samarbete med HSGW ett stort antal artiklar med berättelser från förr. Utgångspunkt är bilder ur det rika arkiv som HSGW har. Under 2020 kommer vi även i övrigt att ha jubileumsartiklar med tema Värnamo.nu 10 år och även  livet i stan kring 1970, alltså för för 50 år sedan.

Taggar

Dela