Nyheter

Del 47 om Värnamo 100 år: Sandéns del 2

Nyheter Vi presenterar vår serie om stadens 100 år.  Inge Bergström berättar om Sandéns del 2

Sandén & Johansson Mekanisk verkstad – del 2 av 3: Ägarna går skilda vägar

1926 beslöt Oskar och Robert att gå skilda vägar. Robert Johansson sålde sin del i firman och Oskar fortsatte driften under oförändrat namn. Robert startade en ny firma på gården till Storgatan 8. Från början var det en reparationsverkstad som också fungerade som bilverkstad men den övergick snart till mekanisk verkstad med tillverkning av olika slags verkstadsmaskiner, till exempel bandsågar. Robert Johansson byggde senare en modern verkstad på annan plats. Han avled 1960.

Oskar fortsatte verksamheten ensam. Man hade under mitten av 1920-talet börjat intressera sig för bilismens utbredning. Det fanns nu lastbilar som mer och mer tog över transporterna inom staden. Man hade konstruerad en växellåda som kunde ge bilarna en helt annan standard. I juni 1926 annonserade man om en sådan växellåda. Den skulle, inmonterad i en Fordlastbil, ge utökat antal växlar som resulterade i både bättre dragkraft och högre hastighet.

Sedan Oskar övertagit företaget började man tillverka kombinerade snickerimaskiner. Under några år i början på 1930-talet hade möbelindustrin svårigheter att sysselsätta sina anställda. Många snickeriarbetare slutade då och startade egen tillverkning av olika slags produkter. För dessa var en sådan maskin idealisk. Maskinen skulle utvecklas och senare tillverkas i stort antal. 1930 var antalet arbetare ett 10-tal. Antalet ökade långsamt och 1936 anges siffran till cirka 20.

Sandéns första verkstadsbyggnad 1929. Den låga byggnaden till höger tillhör Plåtbolaget. Foto Carl Fredricsson

Personalen uppställd framför verkstaden 1929.  Foto Carl Fredricsson

• Behov av ytterligare verkstadslokaler
Den första tillbyggnaden gjordes 1934. Denna utbyggnad, som var i endast en våning, gjordes år norr. Också denna byggnadsdel var murad. Den var på cirka 120 kvadratmeter. Konjunkturerna var nu goda och produktionen fortsatte att växa. 1938 gjordes en andra tillbyggnad på cirka 90 kvadratmeter. Man hade därmed byggt ända fram till tomtgränserna i norr och söder. Vid denna tidpunkt var Oskar sedan flera år  ensam ägare till företaget.

• Plåtbolaget blir granne i söder
Söder om Hammarby låg en nästan lika stor tomt som hette Ljusdal. Den hade ursprungligen tillhört August Åhman, som där haft en liten mekanisk verkstad. I mitten på 1920-talet köptes fastigheten av Plåtförädlingsbolaget Olsson & Co. De skulle också under de kommande åren växa och göra tillbyggnader i olika etapper. Så småningom skulle dock även deras fastighet säljas till Sandéns.

Bild från verkstaden troligen på 1930-talet. Ända fram på 1930-talet drevs maskinerna med remdrift via transmissionsaxlar i taket. Man fick ännu begränsa antalet elektriska motorer men utvecklingen gick snabbt mot individuellt drivna maskiner. Foto: Metalls avdelning 114)   img  011

• Krigsåren
Första halvan av 1940-talet var präglad av andra världskriget. För verkstadsindustrin innebar detta i allmänhet mycket hög sysselsättning. Även om verkstaden inte var direkt inbladad i krigsproduktionen, som till exempel Maskinbolaget och Jochnick & Norrman, var efterfrågan på deras verkstadsmaskiner stor och man gick också in på andra tillverkningar. En sådan var  gengasaggregat. Dessa fanns både för lastbilar och personbilar. Taxibranschen var en stor användare.

Utvecklingen fordrade nya verkstadsutrymmen och under åren fram till 1945 gjordes flera större tillbyggnader som tillsammans nästan tredubblade verkstadsytorna. Ett nytt kontorshus byggdes också under denna tid. Antalet anställda ökade snabbt och mellan 1944–1945 skedde nästan en fördubbling. I januari 1945 var personalstyrkan cirka 80 personer.

Kartan visar fabrikens storlek i början på 1945. Alla tillbyggnaderna i den norra delen av tomten  utfördes under 1943–44.

Fotnot: Under jubileumsåret 2020 presenterar 10-årsjubilerande Värnamo.nu i samarbete med HSGW ett stort antal artiklar med berättelser från förr. Utgångspunkt är bilder ur det rika arkiv som HSGW har. Under 2020 kommer vi även i övrigt att ha jubileumsartiklar med tema Värnamo.nu 10 år och även  livet i stan kring 1970, alltså för för 50 år sedan.

Taggar

Dela