Nyheter

Del 46 om Värnamo 100 år: Sandéns del 1

Nyheter Vi presenterar vår serie om stadens 100 år.  Inge Bergström berättar om Sandéns

Sandén & Johansson Mekanisk verkstad – del 1 av 3

När Värnamo köping 1920 ansökte om stadsrättigheter var en av bevekelsegrunderna köpingens starka tillväxt den senaste tiden och särskilt dess industriella utveckling. Ett par företag nämndes vid namn men alla de övriga, vid denna tid ännu relativt små och mindre kända, fick representera mångfalden och potentialen. Möbelfabrikerna var dominerande men det var metallindustrierna som stod för nytänkandet och den tekniska tillväxten.

Ett av dessa verkstadsföretag var Sandén & Johansson Mekanisk verkstad. Personerna bakom  dessa namn var Oskar Sandén och Robert Johansson. Ingen av dem var infödda Värnamobor. Sandén kom från ett soldattorp under Edh utanför Bor medan Robert Johansson var född i Kulltorp.

De var nästan jämnåriga, födda 1892 respektive 1891 och kom till Värnamo ungefär samtidigt något av åren runt 1910. Det var säkert den alltmer växande industrin med möjligheter till intressante arbeten, som lockade dem hit. De fick anställning på Malmstens Mek. verkstad utan att då veta, att detta var inledningen på den vanliga karriärvägen för blivande verkstadsägare: Först ett antal år på Malmstens Mek. verkstad och därefter en kortare tid på Värnamo Mek. verkstad. Båda arbetsplatserna var väl med sin tid och blev utomordentliga plantskolor för tekniskt begåvade ungdomar.

• Oskar och Robert blir kompanjoner
Oskar och Robert lärde känna varandra under tiden hos Malmsten. 1916 fick de möjlighet att tillsammans överta en liten reparationsverkstad som låg vid nuvarande Flanaden. De bildade då firman Sandén & Johanssons Mek. verkstad. Firman registrerades i januari. Till en början handlade det mest om reparationer av cyklar, motorcyklar, jordbruksredskap och enklare maskiner. Man fick snart beställningar på tillverkning av mindre typer av olika mekaniska apparater. En av de första beställningarna gällde tillverkning av en serie borrmaskiner.

För att kunna tillverka mer avancerade maskiner var man tvungna att utveckla egna verktyg. Ett sådant var en delningsapparat så att man kunde tillverka kugghjul. Båda delägarna var inblandade i konstruktionen av flera av de nya maskintyperna. Vissa perioder under första världskriget var mycket besvärliga men man överlevde, band annat med hjälp av diverse beställningsarbeten och reparationer.

Fastigheten de hyrde in sig i hade tidigare använts som stall av Bergmans åkeri. I närheten fanns också en smedja som ägdes av August Mellberg.

Huset skulle stå kvar fram till 1938 då det revs. Här byggdes därefter det hus dit Värnamo Nyheter skulle flytta sitt tryckeri och redaktion. På tredje våningen öppnade ABF det bibliotek som senare skulle bli Värnamo stadsbibliotek. Fastigheten ägdes av C E Johansson.

Foto över bebyggelsen på bland andra Karlsdalsområdet omkring 1930. Mitt i bilden syns järnvägen och Mosslegatan. Tvåvåningshuset till vänster är ”Grälebo”. På Mosslegatans andra sida ligger Sandéns bostadshus och verkstad och därefter Plåtbolaget. Bostadshusen som syns bakom dessa ligger på Tunadalsgatan.

• Firman flyttar till nya verkstadslokaler
1920/21 flyttade man till större lokaler på Mosslegatan. Kvarteret hette Sparven och det var i köpingens planer avsett som industrimark. Tomten hette Hammarby Nr 1. Den var på cirka 1 300 kvm och ägdes av Edvin Sandström. Edvin Sandström titulerades omväxlande järnarbetare eller fabrikör. På tomten fanns en byggnad med måtten 10 x 15 meter. Det var en tegelbyggnad i två våningar med gavlarna mot norr och söder. Förmodligen hade Sandström använt den som verkstadslokal. Det troliga är att man till en början hyrde lokalen av Sandström.

Sandström fick på hösten 1920 byggnadslov för att uppföra ett bostadshus med två lägenheter. Detta byggdes året därpå. Hit flyttade han 1921 tillsammans med sin familj. Samtidigt flyttade Oskar Sandén hit med sin hustru. Oskar gifte sig samma år.

Sandströms familj flyttade redan året därpå från staden och hans lägenhet övertogs av Robert Johansson och hans familj. Robert flyttade härifrån 1926.

Om inte förr så i samband med att Robert flyttade hit, 1922, blev Oskar Sandén och Robert Johansson ägare till hela fastigheten.

Tomten Hammarby nr 1 efter det att verkstaden övertagits av Sandén och Johansson 1921.

På fabrikens brevpapper visas bl.a. den första verkstaden som den syntes från norr. Skrivelsen är daterad 1926. Ansökan handlade om en mycket enkel träbyggnad på cirka 28 kvadratmeter.

I de nya lokalerna blev verksamheten i första hand inriktad på maskintillverkning. Till en början sysslade man bland annat med spiktillverkning och så småningom började man också att tillverka spikmaskiner. Vid denna tid tog man också upp tillverkning av nya modeller av kallsågar. Kallsågen var till största delen en egen konstruktion som tillverkats en tid. Den förbättrades kontinuerligt och kom att tillverkades i stort antal under lång tid.

Periodvis hade man i likhet med verkstadsbranschen i övrigt stora ekonomiska problem. I takt med förbättrade konjunkturer under de följande åren stabiliserades företaget långsamt. Det skulle dock dröja innan man fick behov av större lokaler.

En tidig verkstadsbild troligen från 1930-talet. Foto BePe Foto

Fotnot: Under jubileumsåret 2020 presenterar 10-årsjubilerande Värnamo.nu i samarbete med HSGW ett stort antal artiklar med berättelser från förr. Utgångspunkt är bilder ur det rika arkiv som HSGW har. Under 2020 kommer vi även i övrigt att ha jubileumsartiklar med tema Värnamo.nu 10 år och även  livet i stan kring 1970, alltså för för 50 år sedan.

Taggar