Nyheter

Debatterar sjukvården

Nyheter Desiré Törnqvist (S) från Värnamo och en partikollega debatterar sjukvårdsfrågor.

Det behövs ett nytt styre för sjukvården i länet

Desiré Törnqvist. Arkivbild

Sedan valet 2014 har den Socialdemokratiskt ledda regeringen prioriterat satsningar på skola, vård och omsorg istället för att sänka skatterna för dem som redan har det bra.

I sin debattartikel den 7 augusti menar företrädare för KD att den rödgröna regeringen svikit sjukvården. Den rödgröna regeringen har ända sedan 2014 tillfört mycket pengar till sjukvården genom de så kallade välfärdsmiljarderna. För 2018 handlar det om drygt 200 miljoner kronor. Det en historisk välfärdssatsning, inte ett svek.

KD har tillsammans med övriga allianspartier haft ansvaret för sjukvården under tolv år i Region Jönköpings län. Vårdköer, längre väntetider och att läkarna (enligt KD) tar emot för få besök, är deras resultat. Ta ansvar för det!

En sjukvård av hög kvalitet och med god tillgänglighet kräver investeringar och satsningar för personalen. Det handlar om att rekrytera nya medarbetare, att satsa på en god arbetsmiljö, god kompetensutveckling men också om delaktighet och inflytande för att behålla den personal vi har.

Medarbetarna känner en stigande frustration över att de inte blir lyssnade på. De upplever bristande tillit från den politiska ledningen. Det har KD ansvar för, ingen annan!

Carina Ödebrink. Arkivbild

 Vi Socialdemokrater har tydligt prioriterat personalpolitiken och arbetsmiljön, allt för att vården ska bli så bra som möjligt.

Så länge vi är i opposition kan detta inte bli verklighet.

De två KD-företrädare som skrivit föregående artikel anser att placeringen för Vaggeryds vårdcentral ska förändras. Deras partikollegor i regionfullmäktige har inte drivit detta på något sätt under denna mandatperiod.

När det gäller placeringen av Vaggeryds vårdcentral så tycker vi i att det är viktigare att resurserna går till att göra vården bättre, mer tillgänglig och att patienterna känner trygghet i att vården finns när man behöver. Att flytta vårdcentralen innebär inte att vården med automatik blir bättre

KD har sett till att privatisera primärvården genom det som kallas vårdval. Privata aktörer äger rätten att etablera sig där de vill. Att Vaggeryds kommun har två offentliga vårdcentraler i kommunen är väl ett tydligt tecken på att invånarna känner förtroende för sin vårdcentral.

Höstens val är en folkomröstning om välfärden.

Ska vi fortsätta investera i den gemensamma välfärden; skolan, sjukvården och äldreomsorgen? Eller ska KD få fortsätta urholka sjukvården med sina skattesänkningar och privatiseringar? Den 9 september avgör du!

Desiré Törnqvist, Värnamo
Regionkandidat (S)

Carina Ödebrink, Vaggeryd
Regionråd
Riksdagskandidat (S)

Carina Ödebrink och Desiré Törnqvist. Arkivbild

Taggar