Nyheter

Debatterar regionens delägarskap i flygplats

Nyheter Vänsterpartiets klimat- och miljögrupp i GGVV uttalar sig om de senaste nyheterna kring att Region Jönköping vill bli delägare i Jönköpings flygplats. Detta är något partiet tycker är helt stick i stäv emot landsbygdsutvecklingen i länet och allt ökande miljökrav samhället.

Hur kan Jönköpings län vilja bli delägare i en flygplats som slukar massor av våra gemensamma skattepengar?

Från flygplatsen i Jönköping. Arkivbild

Det var med stor förvåning som vi nyligen kunde läsa att koalitionen som styr Region Jönköping ville bli delägare i Jönköpings flygplats. Förvånade eftersom flygplatsen inte går ihop sig ekonomiskt, utan har gått med förlust i många år.

Tågsträckan Nässjö-Värnamo ska elektrifieras och rustas upp, till skillnad mot resten av banan Värnamo-Halmstad som nu planeras att läggas ner helt utan protester från Region Jönköping. Detta går inte ihop med de klimatåtgärder som är nödvändiga eller med de behov som finns. Det går inte heller ihop med de många hundratals miljoner som investeras just nu i Skillingaryd och Nässjö för att rusta upp varulogistik och tåginfrastruktur.

Finansiering till att rusta upp även Värnamo-Halmstad borde i dagsläget inte vara något problem eftersom Sverige har en världsunik gynnsam position för att låna pengar för statliga investeringar, något som flera ekonomer har påpekat.

 

Tågmöte i Landeryd på sträckan Halmstad - Nässjö. Arkivbild. Foto: Per Bunnstad

Samtidigt verkar samma koalitionen inte intresserad i att satsa på lokaltåg mellan Borås och Värnamo, med möjlighet till att öppna tågstation på Store Mosse, Nissafors och Hillerstorp, som Gnosjö kommun efterfrågat i sin översiktsplan i många år. Nyligen har regionen skickat infrastrukturplanen för 2022–2033 på remiss och vi kan se att regionen inte planerar någon investering alls på dessa nämnda järnvägar.

Vi undrar därför hur makthavarna som bor i ”den stora staden” tänker? Tänker de på hållbarhet och klimatmål? Vi i klimat- och miljögruppen tänker på alla de mindre städer och byar som är beroende av tåget. Vi tänker på alla dessa arbetstillfällen, som är beroende av att människor och varor kan ta sig med tåg och vi tänker också på studenter som går på de olika gymnasier och högskolor som finns längst banan.

I dag är det väldigt plågsamt att resa med bil på vägarna på grund av att många lastbilar gärna lägger sig i konvojer. Godstrafik som vi lika gärna återigen kunde ta på räls i stället, något som även företagare önskar sig då det är den absolut billigaste och miljövänligaste fraktmetod. Med ökad tågtrafik kan vi slippa osäkerhet i trafiken och luftföroreningar som det innebär. Eller vill vi ha fler lastbilar som kör igenom våra samhällen?

Inriktningen ska vara att utveckla järnvägen, inte avveckla – även om den ligger utanför Jönköping. Det ska vara möjligt för alla i länet att kunna ta sig till arbete, sjukhus, affärer eller skola, även om de vare sig har bil eller körkort. Det ska vara lättare och mer ekonomiskt att göra det än att åka på solsemester till ”Mallis”!

Vi lever i ett klimatnödläge, där vi behöver tänka klokt och med ögonen på framtiden. Vi undrar därför, om inte koalitionen som styr i Jönköpings Region bör tänka om….?

Klimat- och miljögrupp i GGVV:
Anna-Karin Ramnemo, Vänsterpartiet Gnosjö
Annika Wretblad, Vänsterpartiet Värnamo
João Figueiredo, Vänsterpartiet Värnamo

Taggar

Dela