Nyheter

Debatterar medveten närvaro

Nyheter Bengt Einarsson debatterar mindfulness.

För att kunna möta den enskilde medborgare som individ och den stora grupp som lider av depression behöver Jönköpingregionen liksom Regionerna i Småland ett ännu starkare och bredare utbud av behandlingar inom psykiatrin.

I Skåne har utifrån resultat av en studie inom Lunds universitet, beslutats att instruktörer ska utbildas så att alla vårdcentraler kan erbjuda mindfulness (redaktionens anmärkning: I översättning betyder mindfulness sinnesnärvaro eller medveten närvaro).

Det är en forskning i Lund  som har genomfört en omfattande studie som jämför effekten av mindfulness i grupp med de psykoterapiformer som i dag erbjuds patienter som vänder sig till primärvården, vårdcentralerna, för hjälp mot depression, ångest och stressrelaterade besvär.

Resultatet visar att mindfulness har lika god effekt för personer med depression, ångest och stressrelaterade besvär som den psykoterapi som idag erbjuds och är därmed ett alternativ  inom depressionsvården.

Enligt Försäkringskassan kostar sjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa Sverige cirka 57 miljarder kronor om året. Än så länge har Sveriges ansträngningar inte lyckats stoppa den negativa utvecklingen. Istället är Sverige ett av de länder som använder mest psykofarmaka i västvärlden, med en kraftig ökning bland barn och unga på senare år.

En viktig möjlighet för att öka tillgången till psykoterapeutiska behandlingar är att stärka vårdcentralerna. Idag är många av dem högt belastade. Men för att möta de behov och utmaningar samhället  står inför med ökande med psykisk ohälsa måste Region Jönköping liksom för övrigt  Regionerna i Småland också i högre grad  leta efter nya vägar framåt.

Mindfulnessbehandlingar är en intressant metod som har goda möjligheter att ge bra resultat.

Det måste vara patienten som alltid väljer behandlingsmetod i samråd med vårdpersonal. Patienter ska givetvis  kunna välja KBT-behandling eller  psykodynamisk hjälp om de så behöver och önskar samt då det erfordras av medicinska skäl. Att vårdcentraler ska kunna erbjuda mindfullnessbehandling innebär ett ytterligare alternativ  – det medför valfrihet och bättre vårdutbud för dem som lider av psykisk ohälsa. Jönköpingsregionen behöver som exempel mer fokus på mindfulness inom primärvården.

Regionerna i Sverige, måste hushålla med sina ekonomiska resurser och på samma gång möta den ökande psykiska ohälsan. Mindfulness har visat sig vara en mycket lovande metod för att kunna hjälpa fler patienter på ett varaktigt sätt. Mindfulness är också något som kan bedrivas i princip på egen hand, med tillgång till utbildad instruktör/vårdpersonal.

Bengt Einarsson, Rydaholm-Värnamo
Kandidat till Regionfullmäktige i Jönköping (C)

Tidigare socialchef i kommuner inom regionerna Jönköping, Kronoberg, Skåne, Kalmar, Västra Götaland och Stockholm

Taggar