Nyheter

Debatterar höghastighetsbanan

Nyheter Fyra politiker debatterar höghastighetsbanan.

Bygg höghastighetsjärnvägen snabbt och effektivt

Under Almedalsveckan presenterade Sverigeförhandlingen sin hittills viktigaste rapport. I den föreslås att höghastighetsbanorna mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö ska byggas samtidigt och i snabb takt. För att finansiera projektet föreslås i huvudsak lånefinansiering. Fördelarna är uppenbara. En snabb utbyggnad kan genomföras kostnadseffektivt och gör att nyttorna snabbt kan tillgodogöras.

Ett skäl till att prioritera sträckan Linköping-Jönköping efter den pågående utbyggnaden av Ostlänken är att sträckan söderut från Linköping är den sämsta delen av Södra stambanan. Det låsta läget om utformningen av passagen genom centrala Linköping förefaller ha lösts genom avtalet mellan Linköpings kommun och Sverigeförhandlingen. Ostlänken ska vara klar 2028. Sedan bör höghastighetsnätet fortsätta byggas söderut med sträckan Linköping-Jönköping.

För att få en operatör att våga satsa på att köpa in dyra höghastighetståg krävs en koncessionstid när, SJ eller annan operatör, får ensamrätt på snabba förbindelser på en sträcka under 15–20 år. Finns beslut om att bygga sträckorna Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg så kan man tänka sig att en operatör köper höghastighetståg när sträckan Jönköping-Stockholm är klar. Här finns ett bra passagerarunderlag och tekniken kan prövas.

Sedan X2000 introduceras i början på 90-talet har fjärrtågstrafiken expanderat kraftigt. Samtidigt har pendeltågstrafiken växt mycket i många regioner, till exempel i Skåne och Östergötland. Den sammantagna effekten av detta är stor brist på spårkapacitet. Mot den bakgrunden räcker det inte med bättre underhåll av befintlig järnväg, utan det krävs nya spår. Förutom Botniabanan har förhållandevis lite pengar satsats på ny järnväg. Ostlänken är en sådan satsning som nu börjar byggas. Den innebär också att Sverige ansluter sig till en lång rad länder som byggt och bygger järnväg för höghastighetståg.

Sveriges befolkning ökar i snabb takt. I år passerade vi tio miljoner invånare. År 2040 när de nya höghastighetsbanorna borde vara färdiga är vi över tolv miljoner. En ökad befolkning och alltfler som vill åka tåg – då behövs ny spårkapacitet. Snabba förbindelser med tåg är resenärs- och miljövänliga. Ett starkt miljömedvetande ökar efterfrågan på tåg, både för person- och godstransporter. Därför vill vi se en kraftfull satsning på en höghastighetsjärnväg mellan våra tre storstadsregioner. En offensiv satsning på en bra och miljövänlig infrastruktur ökar Sveriges attraktions- och konkurrenskraft!

Carina Ödebrink, Vice ordförande i Regionstyrelsen (S), Jönköping
Rune Backlund, Regionråd (C), Jönköping med ansvar för infrastruktur
Göran Gunnarsson, Regionråd (C), Östergötland med ansvar för infrastruktur
Mats Johansson, Regionstyrelsens ordförande (S), Östergötland

Taggar

Dela