Nyheter

Debatt: Vänd den tysta BUP-krisen

Nyheter Moderaterna med bland andra Malin Wengholm debatterar.

Malin Wengholm. Arkivbild

Att hjälpa barn med allvarlig psykiskt ohälsa måste vara en av vårdens viktigaste uppgifter.

Sedan den moderatledda Alliansen lämnade över styret till den nuvarande koalitionen med socialdemokraterna i spetsen för sjukvården har köerna till vår regions barn- och ungdomspsykiatri (BUP) fördubblats.

Väntetiden för en utredning inom BUP är nu ett och ett halvt år – en evighet för de barn och familjer som behöver hjälp!

Det är hög tid att ta krafttag för att vända utvecklingen och Moderaterna i Region Jönköpings län föreslår därför en förstärkning och en förändring av barn- och ungdomspsykiatrin i vår region.

• Mer resurser
Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Jönköpings län har sammantaget minst resurser per barn i landet. Så kan vi inte ha det! Vi moderater vill utöka Barn- och ungdomspsykiatrins budget till en nivå som motsvarar rikssnittet.

• Fler som hjälper
Idag bedöms, utreds och behandlas även lindrigare problem på specialistnivå inom vården. Det är mycket ovanligt i Sverige, och leder till att exempelvis lindrig ADHD-problematik ”proppar igen” systemet och att barn med mer komplexa situationer tvingas vänta. Undanträngningseffekter skapas på alla nivåer.

Så kan vi inte ha det! Vi vill bygga vården för barn och unga med psykisk ohälsa på samma sätt som för andra patientgrupper, det vill säga en rätt dimensionerad specialistvård och en fullt utvecklad primär nivå för folkhälsoproblem, livsstilsfrågor och lindriga psykiska tillstånd. För att uppnå detta kommer vi att föreslå att vårdval införs inom barn- och ungdomspsykiatrin. Ett liknande system införs i Region Kronoberg vid årsskiftet och vi bedömer att intresset för att medverka är stort bland vårdaktörer i vårt län.

Malin Wengholm (M), Regionråd, Region Jönköpings län

Thomas Bäuml (M), 2:e vice ordfförande i nämnden folkhälsa och sjukvård

Lisbeth Andersson (M), ledamot i nämnden folkhälsa och sjukvård

Taggar

Dela


1 reaktion på Debatt: Vänd den tysta BUP-krisen

Nu får det vara nog. Våra skattepengar måste gå till rätt ställe. Jag är ingen rasist men kan man ösa pengar på invandring. Bättre vi tar hand om välfärden och våra ungdomar – hur svårt kan det vara. Snälla byt styre nu så välfärden inte blir mer förstörd

Kommentarsfunktionen är stängd