Nyheter

De tar Liberalernas platser den kommande mandatperioden

Nyheter Liberalerna Värnamo har nominerat sina kandidater till nämnder och styrelser i Värnamo kommun.

Liberalerna Värnamo har nominerat sina kandidater till nämnder och styrelser i Värnamo kommun. Bild: Press

Liberalerna i Värnamo höll den 15 november 2022 ett föreningsmöte med nomineringar och val till politiska uppdrag inför kommande mandatperiod.

Mötet var välbesökt och präglades av en god stämning där utrymme lämnades för diskussion och förslag.

Glädjande noterades att de förhandlingar som förlegat har skett i en mycket god anda med övriga borgliga partier, vilket innebär en god förutsättning för liberala tankar och värderingar i det politiska arbetet.

Ett särskilt tack framfördes till den förhandlingsdelegation som på ett utmärkt sätt nått ett mycket bra förhandlingsresultat.

Mötet valde följande:

 

Kommunstyrelsen

Ordinarie, Fredrik Lingeskog                                Ersättare, Marita Aronsson

 

Barn- och utbildningsnämnden

Ordinarie, Peter Wahlin                                         Ersättare, Eva Bengtsson

 

Medborgarnämnden

Ordinarie, Karen Wahlin                                        Ersättare, Birgitta Petersson

 

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordinarie, Peter Regnell                                         Ersättare, Nils Blomén

 

Omsorgsnämnden

Ordinarie, Marie Skogefors

 

Kulturnämnden

Ordinarie, Rolf Zimmergren                                 Ersättare, Anders Fryborn

 

Teknik- och fritidsnämnden

Ordinarie, Kari Idström                                         Ersättare, Håkan Andersson

 

Valnämnden

Birgitta Petersson, ordförande.                            Ersättare, Karolin Lingeskog

 

Kommunrevisionen

Ordinarie, Karl-Magnus Svensson.

Karl-Magnus Svensson valdes som ersättare för revisorer i följande stiftelser och bolag:

Stiftelsen Solgården, Ernst och Klara Bergvalls minnesfond, Stiftelsen Borgen, Stiftelsen Forshedabadet och Värnamo Energi AB.

Åsa Svensson valdes som ersättare i styrelsen för Stiftelsen Solgården och Ingemar Lindman valdes som ersättare i styrelsen för Ernst och Klara Bergvall minnesfond.

Mötet leddes förtjänstfullt av ordföranden Birgitta Petersson som även framförde ett tack för ett stort engagemang och intresse.

Källa: Pressmeddelande från Liberalerna Värnamo

Taggar