Nyheter

De föreslås ta Moderaternas platser

Nyheter Moderaterna i Värnamo har nominerat sina kandidater till kommunens nämnder och styrelser under den kommande mandatperioden.

De föreslås ta Moderaternas platser i kommunens nämnder och styrelser under den kommande mandatperioden. Bild: Press

Moderaterna Värnamo blev valets stora segrare när de blev kommunens största parti. Nu har partiet föreslagit vilka personer som ska företräda partiet i kommunens nämnder och styrelser under mandatperioden 2023 till 2026. Här nedan får ni listan i detaljerad form.

 

Kommunstyrelsen
Ordförande                          Tobias Pettersson
Ledamot                              Anders Nyberg
Ledamot                              Agnes Johansson
Ersättare                              Michael Stener
Ersättare                              Gottlieb Granberg
Ersättare                              Thomas Sköld

Barn- och utbildningsnämnden
Vice ordförande                  Kaj Larsson
Ersättare                              Anna Lindsten

Omsorgsnämnden
Ordförande                         Filip Wihrén Andersson
Ledamot                              Carina Källman
Ersättare                              Terje Freij
Ersättare                              Margareta Nyberg

Medborgarnämnden
Vice ordförande                 Per Bursell
Ledamot                              Anders Lund
Ersättare                              Maya Johansson
Ersättare                              Annette Hurtig Andersen

Samhällsbyggnadsnämnden
Ledamot                              Dieter Wagner
Ersättare                              Thomas Elmgren

Teknik- och fritidsnämnden
Ordförande                         Gottlieb Granberg
Ledamot                              Per Karlander
Ersättare                              Michael Hermansson
Ersättare                              Alekcandra Haydari

Kulturnämnden
Ledamot                               Sidsel Waern
Ersättare                              Eva Enocsson

Servicenämnden
Ordförande                          Michael Andersson
Ledamot                               Martin Andersson
Ersättare                              Tedh Enfors
Ersättare                              Emir Alibasic

Valnämnden
Vice ordförande                  Maria Nyström
Ledamot                               Arne Lennartsson
Ersättare                              Lars Carlborg
Ersättare                              Reidun Belfrage

Överförmyndarnämnden
Ordförande                          Karl-Mats Bodestad

Värnamo stadshus AB
Ordförande                          Tobias Pettersson
Suppleant                             Agnes Johansson

Värnamo Energi AB
Vice ordförande                   Thomas Sköld
Suppleant                            Torbjörn Olsson

Finnvedsbostäder AB
Vice ordförande                   Ulf Dovhammar
Suppleant                            Tobias Kruse

Värnamo kommunala industrifastigheter AB
Ordförande                          Michael Andersson
Suppleant                            Roland Johansson

Revisionen
Vice ordförande                   Thomas Lundqvist
Ledamot                              Margaretha Fransson

Stiftelsen Borgen
Ledamot                              Gottlieb Granberg
Ersättare                              Michael Hermansson

Stiftelsen Folkets Park
Ledamot                              Michael Hermansson
Ersättare                              Tobias Pettersson

Stiftelsen Forshedabadet
Ledamot                              Simon Skog
Ersättare                              Ulf Dovhammar

Stiftelsen Smålands konstarkiv

Ledamot                              Karl Mats Bodestad

Stiftelsen solgården
Ledamot                              Arne Ekegren

Stiftelsen Vallerstagård
Ombud för Hånger               Per Karlander
Ombud för Forsheda            Fredrik Stiernclou Lillienberg
(Ombud för Tånnö)               Jeanette Johansson
(Ombud för Torskinge)          Kristina Brånalt

Värnamo-Gislaved Teaterförening
Ledamot                              Eva Törn
Ersättare                              Sidsel Waern
Ernst och Klara Bergwalls stiftelse
Ledamot                              Rolf Arvidsson

Gode män enligt fastighetsbildningslagen
Ledamot                              Rolf Arvidsson

Värnamo kommuns representant till Sveriges Eko-kommuner

Ersättare                              Gottlieb Granberg

SÅM
Ledamot                              Tobias Pettersson
Lekmannarevisor              Thomas Lundqvist

Värnamo kommuns representant i Gnosjöregionens Näringslivsråd
Ersättare                              Tobias Pettersson

Entreprenörsregionen, utvecklingsrådet
Ledamot                              Tobias Pettersson

Värnamo kommuns representant i Finnvedens samordningsförbund (FINSAM)
Ersättare                              Per Bursell

Föreningen Europakorridoren
Ersättare                              Tobias Pettersson

 

Taggar