Nyheter

Dataintrång skapade rapporteringsproblem

Nyheter Newsworthy sammanställer varje vecka en rapport om coronaviruset och vaccinering i Sverige, kommun för kommun och län för län, baserat på statistik från Folkhälsomyndigheten. För vecka 21 har vi ingen data över antal bekräftade fall, men däremot för vaccinering, IVA-inläggningar och antal avlidna.

Folkhälsomyndigheten drabbades av ett försök till dataintrång under vecka 21, som innebär att databasen dit bekräftade fall rapporteras var tillfälligt nedstängd, från 26:e till 28:e maj. De fall som bekräftats under dessa dagar har registrerats i efterhand, dels under helgen vecka 21 men också under vecka 22. Därför går det inte att säga något om antalet bekräftade fall per vecka under vecka 21 eller 22.

Totalt har 12 883 personer i Värnamo fått sin första vaccindos fram till vecka 21, enligt Nationella vaccinationsregistret. Det innebär att 47 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos.

Den senaste veckan har inga nya covid-19-patienter skrivits in på intensivvårdsavdelning i Jönköpings län.

Under vecka 21 rapporterade Jönköpings län inga nya dödsfall till följd av coronaviruset.

Totalt har 551 personer i Jönköpings län dött med coronavirus sedan pandemins start.

Fotnot: Folkhälsomyndighetens källa. Ovan uppgifter uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.

Källa: Pressmeddelande från Newsworthy

Taggar