Nyheter

Därför flyttar man till Värnamo

Nyheter Nu vet man varför människor väljer att flytta till Värnamo kommun. Enkäterna och intervjuerna i Leader Linné-projektet Flytt- och boendestudie är sammanställda.

Centrala Värnamo. Arkivbild

Under hösten fick 830 av de 1 675 personer som flyttade till Värnamo kommun under 2016 en enkät hem till sig. Kommunen bad de nyinflyttade svara på varför de flyttade till Värnamo kommun och hur de upplever sin nya kommun. Datainsamlingen pågick i fem veckor och genom enkäten och telefonintervjuer nådde man till slut en svarsfrekvens på 39 procent, det vill säga 325 svar.

Värnamo har haft en expansiv befolkningstillväxt de senaste åren och just år 2016 var en höjdpunkt där främst unga vuxna, barnfamiljer och personer 60 år och äldre flyttade till kommunen. Samtidigt tappade kommunen en liten andel flyttare i åldern 15–24 år.

Kommer tillbaka
Varifrån kommer alla inflyttare? Ser man till 2016 års inflyttare kommer de främst ifrån kommuner i Jönköpings län, utlandet, Skåne, Västra Götaland och Kronoberg. Av de som besvarade enkäten var 31 procent hemvändare. Inflyttarna valde att flytta till Värnamo på tack vare bra boende, bra framtidsmöjligheter, affärer och service, familj och vänner samt arbete.

De nyinflyttade är mest nöjda med närheten till natur och till motion och fritid, att det är rent och snyggt, att det finns bra förskolor och skolor. De ser också goda framtids- och arbetsmöjligheter.

Taggar

Dela