Nyheter

Dammprojekt dyrare än beräknat

Nyheter Bygget av dammarna vid Borgen blev dyrare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen.

Bygget av dammarna vid Borgen blev dyrare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen.

Projektet ”Dammar i Borgen Outdoor” har syftat till att öka attraktiviteten i området, skapa fördröjning av stora regnmängder (översvämningsåtgärder) kombinerat med att den biologiska mångfalden har ökat genom att 25 000 kvadratmeter vattenspegel har skapats. Vattnet används och kommer att användas i den produktion av konstsnö som sker både i slalombacken och till det kommande konstsnöspåret för längdskidåkning.

Kommunen bidrog med 4o3 000 kronor och Länsstyrelsen i Jönköpings län med 554 500 kronor, vilket innebär en totalbudget på 957 500 kronor. När projekt nu sammanfattas uppgår totalkostnaden till 1 043 520 kronor, vilket innebär ett underskott med 86 020 kronor.

”Genom förvaltningens samarbete med översvämningsåtgärder gjordes en förstärkning av dammvallen som möjliggör fördröjning av vatten innan det når Lagan. Efter påbörjat projekt beslutades att höja vallen och dess möjlighet att höja vattenytan med 70 centimeter för att kunna skapa en vattenspegel året runt”, skriver tjänstemän på teknik- och fritidsnämnden i slutredovisningen.

Kommunstyrelsen beslutade på januarisammanträdet att godkänna projektets slutredovisning.

Taggar

Dela