Nyheter

I dag lägger regeringen grunden för kommande elbrist!

Nyheter I en debattartikel diskuterar Johnny Hornbrink (SD) nedstängningen av Ringhals andra reaktor.

Vid förra nyåret stängde Ringhals en av fyra reaktorer. I dag stängs ytterligare en, en reaktor som producerat lika mycket el som Göteborg årligen konsumerar. Det hyllas dock av Miljöpartiets energipolitiske talesman Lorentz Tovatt på Twitter. Nedstängningen av den andra reaktorn innebär att bara två av Ringhals fyra reaktorer nu producerar el. Elproduktionen blir nu reducerad från 20 till 12 procent av Sveriges totala elförbrukning!

– Som VD för kärnkraften så hade jag gärna kört vidare alla fyra anläggningarna ett antal år till, säger Björn Linde till SVT. 

Detta medan vissa andra jublar som Miljöpartiets Lorentz Tovatt som menar att det är en stor dag då ”farlig kraft” ersätts med sol och vind. Enligt SVT så är det dock elbrist i södra Sverige. Redan 2027 kan elöverskottet från Norrland vara slut och då får södra Sverige klara sig självt, enligt SVT. Trots detta ifrågasätter inte vänsterorienterade SVT logiken i detta beslut. Enligt Moderaterna och oss i SD så är nedstängningen av Ringhals ingenting annat än rent vanvett. 

Vän av ordningen kan ju även fråga sig varför vi i Sverige stänger ner våra kärnkraftverk, när man i våra grannländer Estland och Polen nu planerar för att bygga nya och då med hjälp av statliga svenska Vattenfall!

Vår nuvarande regering går från klarhet till klarhet när det gäller ren dumhet!

Sign: Johnny Hornbrink SD-Värnamo

Taggar

6 reaktioner på I dag lägger regeringen grunden för kommande elbrist!

@Spyflugan

Det finns tre begrepp att hålla reda på och förstå skillnaden mellan. De betyder olika saker och är för komplexa att generalisera om som ”elbrist”.
1) Elbrist
2) Effektbrist
3) kapacitetsbrist

(1) Har inte inträffat ännu, svensk elproduktion överträffar som regel behovet av import-el. Sverige importerar el under 0,5 procnt av tiden per år.

(2) Det uppstår om det inte är balans mellan produktion/import och användning vid ett givet
tillfälle och ligger närmare till hands när Ringhals 1 + 2 stängs ner. Det skulle kunna uppstå en vinterdag när det är 15–20 minusgrader i hela södra Sverige. Sydvästlänken kommer delvis att täcka upp för detta när den förhoppningsvis tas i drift under året.

(3) Återfinns tidvis i områdena kring Stockholm, Uppsala och Malmö, men här finns också nu planer på att åtgärda flaskhalsarna inom några år. Dessutom har så kallade flexmarknader introducerats för att omfördela effekt när behovet är som störst. Bland annat i Skåne har det frigjorts närmare 115 megawatt i regionnätet, plus ytterligare åtgärder. Så det finns inget hinder längre för Pågens expansion.
https://www.nyteknik.se/energi/eon-nu-kan-alla-i-sodra-skane-fa-el-6976446

Mats ”Dolmesund” ter sig tämligen verklighetsfrämmande!
Om det redan nu enligt ”Dagens Industri” samt en mängd andra i ämnet insatta redan nu finns en brist på el i södra Sverige så är det väl inte Johnnys eller SD:s fel!?
I övrigt är inte kärnkraft olönsam utan straffbeskattad, varför skulle man annars nu satsa på ”olönsam” kärnkraft i Polen och Estland?
Svar på det tack!

Johnnys hat verkar inte ha några gränser. Nu är det ju så att kärnkraft är olönsamt. Problemen ligger inte primärt i energikällan utan problemet är kapaciteten i kraftnäten som måste byggas ut. Du får börja läsa på bättre innan du ger dig in i debatten Johnny Boy.

I energidebatten kan det ju vara på sin plats att upplysa om att allt fler insatta varnar för en ”grön energibubbla”, statsmakterna och de stora företagen investerar i dag miljarder i grön el som trots allt inte kan täcka världens energibehov.
Frågan är bara varför kärnkraften inte ses som ”grön el” då den är helt befriad från utsläpp.

Nu är det ju inte Vattenfall som ska bygga kärnreaktorer utomlands. Däremot ska man samarbeta kring tekniken och ha en utbyte av erfarenheter. Det kan ju hända att liknade reaktorer kan byggas i Sverige i framtiden.

https://group.vattenfall.com/se/nyheter-och-press/pressmeddelanden/2020/vattenfall-fordjupar-samarbetet-om-sma-modulara-reaktorer-i-estland

Här per idag får vi dock ingen omedelbar elbrist, om 5-10 år kan situationen dock vara annorlunda. Betänk också att det kan ha kommit andra lösningar på plats med istället för bibehållen olönsam kärnkraft.

Kommentarsfunktionen är stängd