Nyheter

I dag beslutas kommunens budget

Nyheter I dag fastställs kommunens budget för de kommande åren.

Vid eftermiddagens kommunfullmäktigemöte spikas 2023 års budget och investeringsplanen för de kommande åren.

För första gången sedan 2019 hålls mötet i fullmäktigesalen med 51 ledamöter.

För att korta ned mötet hanteras enbart ärenden som hör ihop med budgeten. På så sätt skapas utrymme för att låta debatten om budgeten ta den tid som behövs.

På bordet ligger fyra budgetförslag från Alliansen, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Vi bevakar mötet på plats.

Fotnot: En slutgiltig budget för 2023 tas efter höstens val, på kommunfullmäktiges möte i november.

Taggar

Dela