Nyheter

Cykelväg på agendan under dialogmöte

Nyheter Cykelväg mellan Kärda och Värnamo samt mot Nästabadet och Herrestad diskuterades under kvällens landsbygdsdialog.

Cykelväg mellan Kärda och Värnamo samt mot Nästabadet och Herrestad diskuterades under kvällens landsbygdsdialog. Bilder: David Alin

En vanligt förekommande enkätfråga under landsbygdsdialogerna är cykelvägar. Vid kvällens dialogmöte i Kärda församlingshem kom ämnet på tal. Kommunstyrelsens förste vice ordförande Mikael Karlsson (C) redogjorde för processen rörande cykelväg mellan Värnamo och Kärda.

– När det gäller cykelväg mellan Kärda och Värnamo så har kommunen avsatt pengar för en cykelväg mellan Värnamo och Bredaryd. Att kunna bygga en cykelväg på den sträckan kräver förhandlingar med Trafikverket, eftersom det inte finns mycket yta att ta innan man kommer in på deras område. Tyvärr slutade de förhandlingarna med att Trafikverket förhåller sig till sitt regelverk gällande byggande av cykelväg. Det innebär att kostar 10 000 kronor per meter att anlägga en cykelväg enligt deras standard. Det blir orimligt och i förhållande till användning så blir det inte försvarbart. Det vi vet är att när de bygger mitträckescentrerade vägar som de gör på den här sträckan så blir de till slut tvungna att bygga cykelväg, så vi håller på att vänta ut den situationen, säger Mikael Karlsson (C).

Linus Enochson på teknik- och fritidsförvaltningen redogjorde för problematiken kring att bygga cykelväg på sträckan mellan Nästabadet och Herrestad.

– När det gäller mellan Nästabadet och Herrestad så är det samma problematik: vi får inte bygga cykelväg i Trafikverkets vägområde, de har förbjudit oss från att bygga den sträckan. Förhoppningsvis kan vi bygga en så kallad serviceväg till korsningen till Nästasjön, för det är som så att när man bygger en överföringsledning så har man rätt att bygga en serviceväg i anslutning till den. Allt handlar om markrådighet, men vi ska ta med oss frågan och försöka verka för att få till en serviceväg fram till avfartsvägen till Nästabadet, säger Linus Enochson.

Vad innebär serviceväg? 

– Det är en enklare grusväg, precis en sådan som man ser går in till staden i dag mellan Kärda och Värnamo, svarar Linus Enochson.

Tekniska utskottet beslutade hösten 2020 om att avsätta pengar för att bygga en cykelväg till Maramövägen. Hur blev det med det? Undrar en mötesdeltagare.

– Trafikverket sa nej till det projektet.

Hur kan man bygga cykelväg Värnamo-Hjälshammar och cykelväg längs Gröndalsleden? I centrum känns det som att man kan göra hur som helst, i Kärda blir det bara problem, menar en annan mötesdeltagare. 

– Vi har inte rådighet över det här. När det gäller Hjälshammar så är det Trafikverket som har släppt till eftersom det är längs med statlig väg. Vi jobbar stenhårt på det här och vi förhandlar. Ibland lyckas vi, ibland inte. Ambitionen finns kvar, jag hoppas att det framkommer för vi förstår er besvikelse. Vi har en ambition att bygga cykelväg längs 27:an. Den sträckan har bland annat regionen med flera pekat ut som ett utpekat cykelstråk men vi är inte hemma än. Ska Trafikverket bygga så är det dem som lägger regelverket, säger Mikael Karlsson (C).

Taggar

Dela