Nyheter

Cykelväg på agendan

Nyheter Cykelvägen på banvallen mellan Åminne och Värnamo stod på agendan under landsbygdsdialogen.

Cykelvägen på banvallen mellan Åminne och Värnamo stod på agendan under landsbygdsdialogen.

Värnamo kommun arbetar för att göra det möjligt att kunna ta cykeln mellan Värnamo, Åminne, Hånger och söderut fram till länsgränsen. Kommunens mark- och exploateringschef Jan Lindevall och Linus Enochson på teknik- och fritidsförvaltningen gav en uppdatering i ärendet under landsbygdsdialogen.

– Vi arbetar för att helt kunna bygga ut gång- och cykelvägen in till Värnamo. Vi har ett avtal på gång med Trafikverket där kommunen ska ta över den sista delen av den gamla banvallen som fortfarande finns kvar. Vi har för avsikt att börja riva den så fort avtalet är klart med Trafikverket och vi får ta över marken, men när det är klart är svårt att säga just nu. Vi ska försöka göra den så cykelbar som möjligt, men vi har även lite ledningsarbete att göra också. Dessutom saknas det en liten bit mark fortfarande i höjd med Halmstadspåret och vi för diskussioner med markägare i frågan, men det är lite oklart när den är färdig, säger duon.

Flera deltagare efterfrågade asfaltering och belysning på sträckan.

– Initialt handlar det om att få till samma standard på cykelvägen som vi har hittills, alltså en cykelled som är belagd med grus. Ska man sedan ta steget upp till en cykelväg enligt Trafikverkets definition så handlar det om en asfaltbelagd väg med belysning, då pratar vi helt andra summor. I höjd med fler exploateringar kan det bli aktuellt med en högre standard på sträckan. Allting handlar om nyttjandet: ju fler passager, desto mindre kostnad per passage, säger Linus Enochson.

Jan Lindevall berättade om kommunens arbete med tre nya bostadsområden i Åminne: Helmerhus södra, Tegelbruksområdet och Norra hult.

– Satsningar på de här tre bostadsområdena ökar möjligheter till bättre cykelledsstandard. Det är precis som Linus säger: ju högre nyttjandegrad desto större möjligheter. 

Taggar

Dela