Nyheter

Covid-19 ökar i Värnamo

Nyheter Smittspridningen ökar i Sverige. Även i Värnamo kommun har antalet smittade av covid-19 ökat, visar Folkhälsomyndighetens senaste siffror.

Smittspridningen ökar i kommunen. Illustration: Newsworthy

Under vecka 35 rapporterades 39 nya bekräftade fall av covid-19 i Värnamo kommun.  Det är en ökning med elva fall från den föregående veckan. Det kan jämföras med kommunens peak i smittspridning, när 184 nya fall konstaterades på en vecka i januari 2021.

Sett till befolkningen hade Värnamo elva nya fall per 10 000 invånare, under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en förhållandevis hög nivå.

Flest nya fall i länet, sett till befolkningen, rapporterades i Aneby, som hade 15 fall per 10 000 invånare under den senaste veckan.

Totalt har 23 402 personer i Värnamo fått sin första vaccindos fram till vecka 35, enligt Nationella vaccinationsregistret. 

Det innebär att 82 procent av befolkningen född 2005 eller tidigare fått minst en dos. 

I Värnamo kommun har 95 procent av befolkningen över 70 år fått minst en vaccindos.

Hammarö kommun har vaccinerat flest i hela landet (93 procent).

I hela Jönköpings län har 243 066 doser getts ut fram till vecka 35, vilket motsvarar 82 procent av befolkningen som är 16 år och äldre. 

Förra veckan delades totalt 9 967 vaccindoser ut i Jönköpings län. Det är färre än veckan innan (−6 946 personer). 

Källa: Pressmeddelande från Newsworthy

Taggar