Nyheter

I coronatider: Vårdarens bön

Nyheter Läkaren Carina Modéus och hennes man biskop Fredrik Modéus i Växjö stift kommer med tänkvärda ord.

Pressbild

– I den rådande samhällskrisen behövs bönen mer än någonsin. Olika undersökningar visar att många människor i Sverige ber. I själva verket är det fler som ber än som säger sig ha en tro. Det visar att behovet av bön är djupt förankrat i oss människor. Tillsammans med min fru som arbetar i vården har jag som biskop skrivit ”Vårdarens bön” för alla de som arbetar hårt och med risk för egen hälsa på sjukhus runt om i landet, berättar Fredrik Modéus.

Vårdarens bön

Gud, tack för ansvaret att vårda,
men nu är jag orolig,
för att inte räcka till,
för att de jag vårdar inte ska bli friska,
för risken att tvingas göra svåra val,
för att människor ska tvingas dö ensamma.

Gud, tack för min friska kropp,
men nu är jag rädd,
för att själv bli smittad,
för att vårdkedjan ska brista,
för att läkemedel mot andnöd och ångest ska saknas,
för att skyddsutrustningen inte räcker.

Gud, tack för kraft och arbetsglädje,
men nu är jag trött,
av långa arbetsdagar och extra pass,
av steg och lyft och starka känslor,
av beredskapsläge och ständig väntan,
av alla beslut som måste fattas.

Gud, hjälp mig på jobbet.
Ge mig kraft att lyssna och se,
så att den som är sjuk känner min omsorg
Utrusta mig med ett inre lugn,
så att de jag vårdar blir trygga.

Gud, hjälp mig i livet.
Ge mig ny energi och ny empati,
så att jag orkar allt det svåra.
Låt mig få tro att det finns en väg igenom,
och kunna lämna allt i dina händer.

Amen

Text:
Carina Modéus, läkare, och Fredrik Modéus biskop i Växjö stift

Taggar

Dela