Nyheter

Coronafallen ökar i Värnamo

Nyheter Smittspridningen ökar betydligt i Sverige. Även i Värnamo kommun har antalet som smittats av Corona ökat. Det visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten och Newsworthy. 

Under vecka 32 rapporterades 32 nya fall av covid-19. Jämfört med resten av landet är det här en förhållandevis hög nivå. Kommunens peak i smittspridning inträffade i januari i år, under vecka 1, då det rapporterades 184 nya fall. 

Flest fall i länet, sett till befolkningen, rapporteras i Aneby och Mullsjö som hade 70 fall per 100 000 invånare under den senaste veckan. I hela landet rapporterades 5 819 fall under vecka 32 och det är en ökning med 26 procent jämfört med veckan innan. 

I landet har Arjeplog flest fall i landet, sett till sin befolkning, där det noterats 260 fall per 100 000 invånare under den senaste veckan. 

Totalt har 22 048 personer i Värnamo kommun fått sin första vaccindos fram till vecka 32 och det innebär 81 procent av den vuxna befolkningen.

Taggar