Nyheter

Cherek (SD): Nato – en nödvändighet

Nyheter I artikelserien "Allvarligt talat" tar vi pulsen på kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i flera heta nationella och lokala frågor. I dag möter vi Jan Cherek (SD).

Jan Cherek (SD). Bild: David Alin

Vad tycker du om Sveriges ansökan att bli medlem i Nato?

– Hade du ställt frågan för 20 år sedan så hade jag varit tveksam men nu är jag positiv till det. Så som världsläget ser ut nu så känns det nödvändigt att ingå i Nato! Flera hävdar att vår neutralitet har gynnat Sverige och att vi ska fortsätta så och det är nog sant om man tittar tillbaka i backspegeln men det är andra tider nu och vi lever i en mer osäker värld så Nato kanske är vår räddning. Tyvärr så har man demonterat svenska försvaret och likaså beredskapslagret.

Vad tycker du om koranbränningarna? Vad ser du för lösningar på problemet?

– En svår fråga! Dels har vi en yttrandefrihet som är grundlagsskyddad och dels diskrimineringslagen. En del vill hävda att man kränker ett folkslag medan andra menar att det är religionen. Tyvärr är den religionen också förknippad med en politik som inte passar in i svenska värderingar  För mig är Koranen precis som bibeln en bit papper och är man ägare till den så anser jag att man får göra vad man vill med den. Däremot vill jag understryka att man inte behöver göra det genom att stå framför en moské eller en kyrka och elda. Sedan blir allt upphaussat genom att medierapporter väcker känslor i folk som inte kan tygla sig. Hela grejen är att provocera och när det nått en viss nivå blir oskyldiga drabbade av de upplopp som drar i gång.

– Lösningen på det kanske är att man upprättar en Speakers Corner där det är fritt att debattera, elda böcker eller föra fram sina åsikter under ordnade former, samtidigt att man inte ger tillstånd att demonstrera på platser där man vet att konfrontation kommer uppstå. Jag tror det är viktigt att informera hur svensk yttrandefrihet fungerar och förbud är inte lösningen.

Vad tycker du om gängkriminaliteten? Hur ska vi bekämpa den?

– Gängkriminaliteten har exploderat de senaste 20 åren och detta kommer med en för stor asylinvandring oavsett vad andra partier säger. Det är bara att kontrollera vilken nationalitet de har som är dömda. Man har under en lång tid tagit emot mer invandrare än vad man mäktat med. Man har inte ställt några krav på dem och de som fått avslag på uppehållstillstånd har man inte följt upp och utvisat utan de lever kvar i ett skuggsamhälle. Vissa hävdar att kriminaliteten beror på socioekonomiska faktorer, vilket är fel. Enligt BRÅ går det inte att förutsäga vem som kommer att begå brott utifrån kunskap om personers socioekonomiska bakgrund. Tyvärr är det de utrikesfödda som sköter sig som får ta den största smällen, då många dömer alla invandrare för något som de kriminella gör.

– Om jag hade svaret på hur man ska bekämpa den så hade jag suttit som rikspolischef! Men jag skulle nog se flera åtgärder:

1) Utvisa alla utländska medborgare som är kriminella, oavsett vad som sker i deras hemland.
2) Öka kraven i skolan och ge lärare mer befogenheter att få ordning i klassrummen.
3) Se till att föreningen KRIS får ekonomiska möjligheter att verka och informera i skolan.
4) Se inte alla invandrare som en homogen grupp utan se dem som individer.
5) Ge tullen mer resurser, bland annat med fler narkotika- och vapenhundar.
6) Försök få ungdomar att redan i unga år respektera lärare, blåljuspersonal, ordningsmakten med flera.
7) Höj straffen på de som utnyttjar yngre förmågor att göra brott åt dem.
8) Fler fältassistenter och ungdomscoacher samt att man inför kvartersgårdar i stället för en stor fritidsgård.

Vad tycker du om förslaget om anmälningsplikt för offentliganställda?

– En självklarhet! Vi måste alla hjälpas åt att stävja det parallellsamhälle som vuxit. Vi vet inte vilka eller hur många som bor i landet illegalt och vi vet inte hur de försörjer sig. Troligen är rån/inbrott, drogförsäljning och svartarbete de alternativ som står till buds. Alla som arbetar inom skola, polis, hälso- och sjukvård är skyldiga enligt lag att anmäla om det finns misstanke om att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Att leva illegalt i landet är att riskera att fara illa då de lätt blir upptagna i kriminella kretsar.

Behövs en ny viadukt i Värnamo? Varför/varför inte?

– Mitt första givna svar är JA!
Som det är nu så delar man västra delen av Värnamo med centrala och östra delen.

– Sedan kan man fundera, behöver vi komma ner till centrum om man förstör det genom att förtäta, bygga bort parkeringsplatser, försämra för all biltrafik, låta butikshandeln dö ut, ha en kollektivtrafik som ej fungerar, med mera? Låter man centrum bli ett bostadsområde så kanske man ska bygga ett nytt centrum ovanför viadukten med butikshandel där man låter P-platser och biltrafik få vara i fred. Låt medborgarna få vara med och bestämma hur centrum ska vara! Om man vill ha en småstadsidyll eller ett höghuskomplex, om det ska förekomma biltrafik eller ej. Endast 23 procent av medborgarna anser att de blir hörsammade, så här finns chansen höja den siffran.  Om vi kan återgå till det Värnamo som jag växte upp i så är viadukten ett måste och då utformad som den är nu och inte en snurra. Vi behöver inget monument, vi behöver en funktionell väg.

Hur ser du på möjligheten att höja den kommunala skatten framöver? Varför/varför inte?

– Jag anser att det första att göra är att se över kommunens kostnader! Vi måste syna alla projekt innan de sätts i verket och se till att vi har råd att underhålla de befintliga innan nya planeras. Investeringar måste göras med försiktighet så inte onödiga inköp görs. Ska vi skära i personalstyrkan så är det på tjänstemansnivå och inte folk på golvet, oavsett om det är undersköterskor, lärare, parkarbetare, vaktmästare, et cetera.

– Höjda skatteintäkter kommer inte att ge den piska som krävs att hålla igen på utgifterna. Vi vill se en mer återhållsam ekonomi internt i kommunen på utgiftssidan. Onödigt spenderande, dåliga upphandlingar och projekt som ligger utanför kärnverksamheten måste bli mer genomtänkta innan beslut tas. Att höja skatten löser inga problem så länge man inte ställer krav på det man investera i. Höja skatten är en sista utväg som vi kan bli tvingade till i framtiden om lågkonjunkturen håller i sig och världsläget försämras ytterligare och då är det bra om vi har utformat en policy med återhållsam ekonomi.

Taggar

Dela