Nyheter

Carina Ödebrink om migrationspolitik

Nyheter Carina Ödebrink från Vaggeryd och en partikollega presenterar en debattartikel kring migration.

Sverige behöver en ny permanent och långsiktigt hållbar migrationspolitik. Vi socialdemokrater anser att den behöver slå vakt om två viktiga grundprinciper – asylrätten ska värnas samtidigt som vi måste ha ett mottagande som gör att vi klarar en bra integration.

I ett år har det pågått samtal mellan samtliga riksdagspartier om Sveriges framtida migrationspolitik i den så kallade migrationskommittén. Nu har kommittén arbetat klart och landat i ett antal slutsatser. Dessa slutsatser kommer att ligga till grund för en ny lag som regeringen kommer att överlämna till riksdagen under våren.

Carina Ödebrink. Arkivbild

Vi vill ha en migrationspolitik som har brett stöd i riksdagen och som inte avviker från andra EU-länder. Vi ska värna rätten att söka asyl och skydd samtidigt som vi ska ha ett hållbart mottagande. Ett mottagande som gör det möjligt för den som kommer till Sverige att integreras i samhället, lära sig svenska och komma in på arbetsmarknaden.

Innehållet i regeringens kommande lagförslag liknar det vi socialdemokrater gick till val på 2018. Det innefattar bland annat tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel. Efter att man har varit i Sverige i tre år och fortfarande har skyddsbehov ska man kunna ansöka om permanent uppehållstillstånd. För att det ska beviljas så krävs det grundläggande kunskaper i svenska och i hur det svenska samhället fungerar, att man kan försörja sig och inte har begått något brott.

Det råder inga tvivel om att detta är en seger för den socialdemokratiska migrationspolitiken. Framför allt är det bra för Sverige, att vi äntligen kan få på plats en permanent asyllagstiftning som inte avviker från övriga EU-länder.

Det förutsätter att riksdagens partier agerar utifrån landets bästa och håller det man lovat, så att svensk migrationspolitik blir långsiktigt hållbar. Vi i Sverige ska ta vårt ansvar. Mottagandet måste ligga på nivåer som gör att vi klarar av integrationen och underlättar etablering.

Carina Ödebrink (S), riksdagsledamot från Jönköpings län

Rikard Larsson (S), vice ordförande i socialförsäkringsutskottet och ledamot i migrationskommittén

 

Taggar

Dela