Nyheter

Carina Ödebrink om bostadsbyggandet i länet

Nyheter Carina Ödebrink från Vaggeryd och en partikollega presenterar en debattartikel kring bostadsbyggandet i Jönköpings län.

Bostadsbristen minskar i landets kommuner. På två år är det 33 kommuner som anger att de har gått från brist till balans. Det är fortfarande många kommuner, alldeles för många, som uppger brist på bostäder men för första gången på många år så byggs det nu i nivå med behovet. Detta är extra anmärkningsvärt, med tanke på den stora lågkonjunktur som vi befunnit oss i. Att byggnationen hålls uppe är oerhört viktigt för sysselsättningen. Byggsektorn står för över 10 procent av vår samlade BNP. Dess betydelse för ekonomin och jobben kan inte nog understrykas.

Skälen till att bristen minskar är att regeringen har drivit en medveten politik för att bygga mer och till rimligare hyror. Genom att runt 50 000 lägenheter har beviljats investeringsstöd har fler kunnat efterfråga hållbara hyresrätter med rimliga hyror. Totalt i Jönköpings län har det beviljats stöd till över 1 100 lägenheter. I Jönköping är det över 500 lägenheter och i Vaggeryd över 140. Gislaved har åtnjutit stöd för cirka 100 och Värnamo 78. Ungefär lika många har Habo fått stöd för. Lägenheter som har en genomsnittshyra som är 20 procent lägre än vad som varit fallet annars, om lägenheterna ens kommit till stånd utan stöd.

Dagens stödsystem är till skillnad från forna tiders väldigt tydligt inriktade på att komma hyresgästen till del. Genom att ställa krav på högsta tillåtna hyra går stödet såväl till byggandet som till hyresgästen. Lägenheterna kan dessutom efterfrågas av alla, varför det är en viktig del av den generella välfärdspolitiken. För regeringen är det viktigt att inte skapa en bostadssektor som gör skillnad på folk och folk.

Utöver det faktum att det byggs mycket hyresrätter ökar även småhusproduktionen. Förra året ökade småhusproduktionen med 13 procent, om än från låga nivåer, men det är glädjande att även så kallade egna hem ökar. För de allra flesta är det en dröm att få bo i ett eget hus, vilket inte minst speglar sig i de stigande priserna under förra året och inledningen av detta år.

Glädjande är också att trenden med ett högt bostadsbyggande håller i sig även i år. Under första kvartalet påbörjades cirka 16 000 bostäder, vilket är 24 procent mer än motsvarande period i fjol. Den höga byggtakten fortsätter även nu under hösten.

Politik gör skillnad och regeringens medvetna satsningar på att bygga fler bostäder ger goda resultat. Det smått unika att kunna hålla uppe byggtakten mitt i den största lågkonjunkturen på decennier är ett imponerande facit över att regeringen gör rätt saker i rätt tid. För oss som ser bostadspolitiken som en bärande del av välfärdspolitiken är detta mycket positivt och ett kvitto på en bra politik.

Ola Möller (S), riksdagsledamot med ansvar för hyres- och bostadsrättsfrågor

Carina Ödebrink (S), riksdagsledamot

Taggar

Dela


1 reaktion på Carina Ödebrink om bostadsbyggandet i länet

Fel parti att försöka uttrycka sig om att stå på hyresgästernas sida när de försökte införa marknadshyror. Det var tur för oss hyresgäster att Vänsterpartiet inte viker ner sig. Redan idag är en hyra på ett nybygge mer än en halv industrilön.

Kommentarsfunktionen är stängd