Nyheter

Candemir (KD): Ge barn och unga en trygg och bra uppväxtmiljö

Nyheter I artikelserien "Allvarligt talat" tar vi pulsen på kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i flera heta nationella och lokala frågor. I dag möter vi Ibrahim Candemir (KD).

Ibrahim Candemir (KD). Bild: Arkivbild

Vad tycker du om Sveriges ansökan att bli medlem i Nato?

Med hänvisning till omvärldsläget och den upptrappning av konfliktnivån som pågår tycker jag att det är rätt att Sverige har ansökt om medlemskap i Nato. Jag tror att Sverige får bäst skydd om Sverige blir medlem i Nato.

Vad tycker du om koranbränningarna? Vad ser du för lösningar på problemet?

– Jag tycker inte att det är ok att man bränner skrifter som är heliga för andra människor. Jag ser inte bränning av heliga skrifter som ett yttrande, utan handlingen gör att man ställer till det för Sverige. Jag tycker att den bästa lösningen borde vara som regeringen har föreslagit att utöka ordningslagens möjligheter att neka tillstånd till allmän sammankomst.

Vad tycker du om gängkriminaliteten? Hur ska vi bekämpa den?

Gängkriminalitet drabbar oftast oskyldiga människor utanför nätverken. Det bästa sättet att förebygga gängkriminalitet är att ge barn och ungdomar en trygg och bra uppväxtmiljö. Den bästa uppväxtmiljön för barn och ungdomar är ett förtroendefullt samarbete mellan familj, skola och föreningsliv. Här är det jätteviktigt att ha barn och ungdomar i fokus och sätta in tidiga insatser men också ha regelbunden dialog mellan alla berörda. När gängkriminaliteten har tillåtits att breda ut sig, som det har skett hittills tycker jag att det är jättebra att regeringen som nu tar de nödvändiga krafttagen i form av skärpt lagstiftning, utbyggt rättsväsende och fler platser i kriminalvården.

Vad tycker du om förslaget om anmälningsplikt för offentliganställda?

– Tilläggsdirektivet för att förbättra möjligheter att utbyta information om enskilda hos olika myndigheter som regeringen har lagt tycker jag inte är fel. Utredaren ska säkerställa att förslaget är förenligt med alla lagar och regelverk i Sverige men också inte bryta mot EU:s grundläggande rättigheter, Europakonventionen och Barnkonventionen. Om myndigheter ska kunna genomföra tidiga samordnade insatser för barn och unga i riskmiljöer så måste man också skapa förutsättningar för det. På samma sätt är det viktigt att polis och andra myndigheter har möjlighet att informera varandra i tid för att förebygga och utreda brott. Detta får självklart inte medföra stora intrång i den personliga integriteten.

Behövs en ny viadukt i Värnamo? Varför/varför inte?

Svar ja, det behövs en central förbindelse mellan stadens västra och östra delar. Besökare från utanför centrum ska kunna ta sig in till centrum på ett bra sätt. Centrum behöver också besökare och därför är det viktigt att politiken skapar förutsättningar för en bra lösning. Den bästa lösningen tror jag är en bro, men den måste utformas utifrån helheten på ett sätt som gör det möjligt att fortsätta utveckla Värnamo stad för framtiden. Jag tror också att det är viktigt att vi inte stressar igenom en lösning som vi kanske ångrar sedan.

Hur ser du på möjligheten att höja den kommunala skatten framöver? Varför/varför inte?

Jag tycker inte att man ska börja med att höja skatten först. Man kan alltid som politiker göra det enkelt genom att höja skatten, men jag tycker att i första hand ska politiken skapa bättre möjligheter för företagen och få fler personer i arbete. Det är det som genererar skatteintäkter och dessa ska förvaltas så effektivt som möjligt. Vi ska också se över nya möjligheter för ökad effektivitet, exempelvis i form av flexiblare organisation, digitalisering med mera. Först när de möjligheterna är uttömda kan det bli tal om skattehöjning. En skattehöjning slår hårdast mot de som har svag ekonomi och det är många som har det tufft i dag. Skatten ska vara så låg som möjligt. Kommuninvånarna ska veta att politiken gör allt innan man höjer skatten.

Taggar

Dela