Nyheter

Camilla Rinaldo Miller toppar

Nyheter Camilla Rinaldo Miller toppar i kommunvalet. Det står klart efter Kristdemokraternas årsmöte med nomineringsstämma i går. Kristdemokraterna planerar för valvinst och har fastställt såväl valplan som valprogram

Stig Claesson, Camillar Rinaldo Miller och Håkan Johansson. Foto; Carl Cunningham

I dag är det 200 dagar kvar till valet! Vad passar då bättre än att hålla årsmöte med nomineringsstämma?! Det är precis vad Kristdemokraterna Värnamo har gjort. 

Partiavdelningsordföranden Gunnar Crona hälsade alla välkomna till årsmötet och förklarade fikat för öppnat. Semlor – mums! Vår riksdagskandidat Camilla Rinaldo Miller från Bredaryd berättade om vilka frågor hon vill driva. Det blir tre F – företagande, familj och föreningsliv. Partidistriktets valledare Carl Cunningham berättade om vad som är på gång inför valet. Det är mycket som måste klaffa i valrörelsen och alla KD-rebeller behövs om vi ska öka andelen röster och vinna val. 

Verksamhet
Sedan tog Gunnar Crona till orda igen och inledde årsmötesdelen. Även år 2021 har präglats av pandemin och därmed innehållit endast ett fåtal aktiviteter, som framgår av styrelsens verksamhetsberättelse. Våren var helt digital och höstens samlingar var uppstart med våfflor, ”Ett år före valet” med partiledartal och kampanj på stan och glöggkampanj i Advent. 

Även kommunpolitiska gruppens verksamhetsberättelse var påverkad av pandemin. Gruppens möten har varit helt eller digitala. Några diskussionsfrågor har varit mål och budget, plan för trafik, ny simhall eller arenaområde, strategiskt partnerskap, kristdemokratisk ideologi i praktiken, plan för bostadsförsörjning, valprogram, Trälleborgsskolan, Finnvedsvallen/Ny allsvensk arena, akutboende i ideellt offentligt partnerskap (IOP) med mera. Trots minoritet i kommunfullmäktige lyckades Alliansen få igenom sitt budgetförslag med tydliga kristdemokratiska inslag, som tidiga insatser, bredband till alla, föreningsmiljonen, ökat träbyggande, trygghetsbelysning med mera. 

Styrelsen
Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av 12 personer. Partiavdelningens populäre och uppskattade ordförande Gunnar Crona blev omvald och det blev även vice ordförande Håkan Johansson. 

Nya styrelseledamöter på två år är Arnold Carlzon, Ibrahim Candemir, Camilla Rinaldo Miller, Patrik Ekwall och Olof Klemets. Som fyllnadsval på ett år valde årsmötet Stig Claesson och Arben Murati. 

Margareta Svensson, Sanja Mikulic och Lena Freij är valda till årsmötet 2023. 

Planering för valvinst
Utöver detta valde årsmötet även nomineringskommitté, val- och kampanjledare, ombud till partidistriktsårsmöten och många andra funktionärer. Årsmötet fastställde även styrelsens förslag till verksamhetsplan med budget för 2021 och styrelsens förslag till valplan och valprogram. Valplanen är tydlig med att Kristdemokraterna söker väljarnas stöd i kommunfullmäktigevalet tillsammans med övriga partier i Allians för Värnamo. Valprogrammet beskriver hur Kristdemokraterna vill forma och utveckla Värnamo kommun, centrum i det småländska hjärtlandet, med rubriken Med 💙 för Värnamo. Vid årets slut hade partiavdelningen 186 medlemmar. 

Det som många kanske såg fram emot mest var att fastställa valsedlar till kommunfullmäktigevalet. Nomineringskommittén föreslog att partiet ska gå ut med två valsedlar – en där de flesta personerna kommer ifrån Värnamo stad och en där de flesta kommer ifrån övriga delar av kommunen. Årsmötet följde kommitténs förslag och antog två valsedlar. Båda toppas av Camilla Rinaldo Miller, Bredaryd, med Stig Claesson, Nöbbele, och Håkan Johansson, Värnamo, som andranamn på varsin valsedel tillsammans med mängder av engagerade kristdemokrater. Styrelsen fick i uppdrag att komplettera lista 2 så att båda listorna innehåller lika många namn. 

 

Camilla toppar. Foto; Carl Cunningham

Valsedlar 2022 Lista 1

1 Camilla Rinaldo Miller
2 Håkan Johansson
3 Margareta Lindahl
4 Ibrahim Candemir
5 Gunnar Crona
6 Patrik Ekvall
7 Margareta Svensson
8 Dan Lindau
9 Arben Murati
10 Nikola Pjetri
11 Tea Bushati
12 Albin Björhag
13 Uranella Murati
14 Amel Topic
15 Anders Nilsson
16 Sanja Mikulic
17 Marie-Louise Lindahl
18 Xhilda Bushati
19 Tomas Backnäs
20 Anders Björhag
21 Peter Johnsson
22 Alf Svensson
23 Marianne Olsson
24 Arnold Carlzon
25 Waldemar Landén
26 Lars-Evert Jonsson

Valsedlar 2022 Lista 2
1  Camilla Rinaldo Miller
2  Stig Claesson
3  Marianne Olsson
4  Olof Klements
5  Lena Freij
6  Arnold Carlzon
7  Gustav Eek
8  Leif Bäckrud
9
10  Bertil Isaksson
11  Mats Eriksson Åminne
12  Tea Bushati
13  Thomas Sandén
14  Kjell Ericsson
15  Margareta Svensson
16  Lars-Göran Lundström
17  Amel Topic
18  Uranella Murati
19  Anders Nilsson
20  Margareta Lindahl
21
22  Sanja Mikulic
23  Nikola Pjetri
24
25 Anders Björhag
26 Gunnar Crona

Foto; Carl Cunningham

Taggar