Nyheter

Camilla nöjd – trots nej till höghastighetsbanor

Nyheter – En framgång för Kristdemokraterna i Jönköping län när vi lyckades vända ett blankt nej, säger Camilla Rinaldo Miller (KD) från Bredaryd

Camilla Rinaldo Miller, KD

Camilla är distriktsordförande för Kristdemokraterna i Jönköpings län och en av delegaterna vid partiets riksting där det bland annat handlade om höghastighetsbanorna som är tänka att passera både Vaggeryds och Värnamo kommuner.

Det var under lördagseftermiddagen som rikstinget behandlade motioner om höghastighetståg. Motionärerna ville att KD skulle säga nej till höghastighetståg och partistyrelsen föreslog rikstinget att bifalla motionerna.

Förslag till sträckning för höghastighetsjärnväg

• Nej till höghastighetståg
Efter ett gemensamt arbete och jämkande mellan flera distrikt – däribland Jönköpings län och partistyrelsen – beslutade rikstinget att ställa sig bakom en fortsatt upprustning av befintliga järnvägar, uppbyggnad av nya sträckor som behövs för att öka kapaciteten och funktionaliteten i det svenska järnvägsnätet, men ställa sig negativ till Sverigeförhandlingens förslag om nya banor för höghastighetståg.

• Jobba för höghastighetståg
– Självklart hade jag helst sett att rikstinget avslog motionerna, men när alternativet var att helt säga nej till både nya stambanor och höghastighetståg så var detta den bästa kompromissen. Kapaciteten på våra nuvarande stambanor är för liten och vi måste bygga nya stambanor. Jag kommer fortsätta driva på för att de nya stambanorna kommer ha kapacitet för höghastighetståg, säger Mia Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande Region Jönköpings län.

Taggar

Dela