Nyheter

Byggprocess fortskrider

Nyheter Renoveringen och tillbygget av Trälleborgsskolan i Värnamo, som är en investering på totalt 100 miljoner kronor, fortskrider.

Tekniska förvaltningen och upphandlingsavdelningen håller på att upphandla en byggentreprenör som ska involveras i planerings- och projekteringsfasen.

– Skolan har tillsammans med fastighetsavdelningen kommit en bit på vägen redan. Vi fortsätter det arbetet internt, men det får sin slutliga lösning först när vi har en entreprenör på plats som vi kan samverka med. Det är en stor utmaning att bedriva verksamhet samtidigt som det pågår byggarbeten i och omkring en skola. Den upphandlingsmodell som valts och planen för genomförandet av byggentreprenaden hoppas vi ska underlätta för alla berörda, berättar Cathrine Arnetorp, skolans rektor.

Här finns den tidigare artikeln om processen. 

Taggar

Dela