Nyheter

Bygdebolag och privatpersoner köper i Nydala

Nyheter Det blir av allt att döma två privatpersoner och ett bygdebolag som får köpa fastigheten Nydala 1:42 av Värnamo kommun.

350 000 kronor för den gamla skolan i Nydala och lika mycket för den gamla lärarbostaden är vad Värnamo kommun får in från försäljningen i Nydala.

På tisdagen presenterades de tänkta köparna för kommunstyrelsen som godkände de upprättade köpeavtalen. Innan köpet är klart, ska också kommunfullmäktige säga ja till förslaget.
Nydala Bygdebolag köper lärarbostaden, den mindre av de två byggnaderna, för 350 000 kronor. Tanken är att verksamheten där ska fortsätta som tidigare, det vill säga kafé och bygdeföreningens aktiviteter.  Den stora byggnaden säljs till Roy Gustavsson i Sävsjö och Charlotta Lydén i Hestra för 350 000 kronor. De vill renovera fastigheten och bosätta sig där. Förutom bostad planerar de ha en ateljé för utställning av konst och aktiviteter i den gamla skolbyggnaden.

Taggar