Nyheter

Bursell (M): Kommunens arbete ska präglas av Gnosjöandan

Nyheter I en artikelserie lär vi känna våra ledamöter och ersättare som är invalda i kommunfullmäktige under mandatperioden. I dag träffar vi Per Bursell (M).

Per Bursell (M). Bild: Privat

Kan du beskriva dig själv?

– Är 47 år ung. Gift med Emma, två barn som är 12 och 13 år. Vi lever på en liten gård strax utanför Värnamo där vi driver ett litet månskensbonneri. Jag arbetar som anestesi- och ambulanssjuksköterska i Ljungby sedan många år där mitt största fokus är akutsjukvård och omhändertagande av svårt skadade eller sjuka patienter. Har ett stort intresset för friluftsliv och natur. Min stora passion är segelflyg vilket jag gärna ägnar mig åt fina vår och sommardagar.

Har du önskat eller tilldelats platsen i kommunfullmäktige?

– Jag har anmält mig intresserad för arbete i kommunpolitiken till Moderaterna och fått förtroendet att förutom min ersättarplats i Kf även få sitta med i medborgarnämnden som vice ordförande.

Vad är det för frågor som engagerar dig mest?

– Att oavsett fråga se till att vi som invånare i kommunen får mest valuta för våra skattekronor. Att kommunens arbete fortsätter att präglas av den Gnosjöanda som råder i våra trakter, där vi inte bara löser ut uppgiften utan vi gör det till bästa pris och med individens bästa framför ögonen. Att få vara en del av medborgarnämndens som försöker hjälpa de mest utsatta och sårbara men även fokuserar på förebyggande arbete.

Vad ser du fram emot under mandatperioden?

– Att få lära mig det hantverk som politik innebär. Kunna åstadkomma förändring och förbättring som verkligen märks för den enskilda individen i kommunen.

—————

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid kommunens riksdag.

De röstberättigade invånarna i kommunen väljer fullmäktige i allmänna val vart fjärde år (samtidigt som riksdags- och regionvalet). I Värnamo består kommunfullmäktige av 51 ledamöter och 29 ledamöter. De flesta av dem har ett vanligt jobb och ägnar sig följaktligen åt politiken på fritiden.

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer och samhällsplanering. Fullmäktige bestämmer också hur de olika nämnderna sätts samman, vilka arbetsuppgifter de har och vilka som ska vara ledamöter. Mandatfördelningen 2022-2026 ser ut som följer:

Socialdemokraterna 14 mandat
Moderaterna 11 mandat
Sverigedemokraterna 9 mandat
Centerpartiet 8 mandat
Kristdemokraterna 5 mandat
Liberalerna 2 mandat
Vänsterpartiet 2 mandat

Taggar

Dela