Nyheter

Bufab presenterar nya mål 

Nyheter Ökad omsättning med 10 procent om året och stora aktieutdelningar. Stärkta av den senaste tidens positiva utveckling, har Bufabs styrelsen beslutat om nya finansiella mål fram till 2025.

Arkivfoto

Under ett styrelsemöte i går beslutade Bufabs styrelse om om nya finansiella mål för bolagets fortsatta positiva utveckling. De nya målen för perioden fram till 2025 är:

 1. Lönsam tillväxt
  Genomsnittlig årlig ökning av omsättningen med 10 procent och av vinsten per aktie med 15 procent, genom såväl organisk tillväxt som förvärv
 2. Lönsamhet
  Uppnå en årlig rörelsemarginal (EBITA) om 12 procent senast 2023
 3. Utdelning
  Utdelning av 30-60 procent av den årliga nettovinsten
 4. Finansiell stabilitet
  Nettoskulden i förhållande till rörelsevinst före avskrivningar (ND/EBITDA) skall normalt ligga i intervallet 2-3x

De nya finansiella målen grundar sig dels på Bufabs starka utveckling de senaste åren, dels på Bufabs nya strategi för Hållbart ledarskap. Den senare kommer att presenteras mer i detalj på Bufabs kapitalmarknadsdag den 18 mars 2021.

Källa: Pressmeddelande från Bufab Group

Taggar

Dela