Nyheter

Bufab köper i USA

Nyheter Bufab i Värnamo har avtalat om förvärv av samtliga aktier i det amerikanska bolaget ABS med årlig försäljning på omkring 52 miljoner amerikanska dollar - motsvarade cirka 500 miljoner kronor.

ABS – American Bolt & Screw Mfg Corp – är en ledande distributör av fästelement och andra C-komponenter på den nordamerikanska marknaden. Bolaget har sitt huvudkontor i Ontario i Kalifornien, och har filialer också i Indiana, Georgia, Texas, Oregon och Arizona.

ABS grundades 1946 och har sedan 1982 ägts och drivits av sin nuvarande vd, Jim Hooper. Under hans ledarskap har bolaget utvecklats till en landstäckande ”supply chain partner” till kunder inom många olika industrier. Under tolvmånadersperioden fram till september 2019 hade ABS 96 anställda, försäljning på omkring 52 miljoner dollar, och en normaliserad rörelsemarginal på 11 procent.

Jörgen Rosengren, vd, Bufab

Jörgen Rosengren, Bufab. Arkivbild

 

– Det är väldigt glädjande att ABS nu ingår i Bufab. Vi har haft många möten under de senaste två åren och har lärt känna bolaget väl. Vi ser stora likheter med Bufab i ABS lösningsorienterade och entreprenöriella arbetssätt för att skapa kundnytta. Denna strategiska expansion på den nordamerikanska marknaden understryker ytterligare vårt fokus på tillväxt, och på vår strategi Leadership 2020, säger Jörgen Rosengren, Bufabs vd och koncernchef.

– Vi är övertygade om att ABS kommer att fortsätta att växa och utvecklas väl inom Bufabkoncernen. Förvärvet stärker också Bufabs erbjudande till globala kunder, och ger oss en starkare plattform för fortsatt expansion i Nordamerika”, säger Urban Bülow, som är ansvarig för Nordamerika i Bufabs koncernledning.

– Inom Bufab kommer vi att kunna fortsätta utveckla vårt kunderbjudande, växa vår verksamhet och stärka vårt team på samma sätt som under de senaste årtiondena. Det kommer att vara ”business as usual”, med samma höga ambitionsnivå, men nu inom en globalt ledande organisation. Jag är glad att fortsätta som seniorrådgivare till ABS och ser tillsammans med hela teamet fram emot att samarbeta med Bufab, säger Jim Hooper, American Bolt & Screws huvudägare.

Förvärvet kommer att finansieras inom Bufabs existerande kreditfaciliteter. Förvärvspriset som betalas vid tillträdet uppgår till 30 miljoner dollar på kassa- och skuldfri bas. En uppskjuten köpeskilling om ytterligare 30 miljoner dollar kommer att utgå i flera steg, huvudsakligen under 2023 och 2024. Slutligen kan en villkorad köpeskilling betalas ut 2023 vid en kraftig ökning av rörelsevinsten.

Transaktionen bedöms genomföras under dagen idag och kommer att rapporteras inom Bufabs rörelsesegment International. Den kommer att generera transaktionskostnader på omkring 10 miljoner kronor det fjärde kvartalet 2019.

ABS förväntas bidra positivt till Bufabs vinst per aktie från och med det första kvartalet 2020.

Taggar