Nyheter

Bufab köper Component Solutions Group

Nyheter Bufab köper samtliga aktier i det amerikanska bolaget Components Solutions Group (CSG) med en årlig försäljning på omkring 30 miljoner amerikanska dollar.

CSG är en ledande distributör av fästelement och andra C-komponenter på den nordamerikanska marknaden och har sitt huvudkontor i Dayton, Ohio. CSG äger också tre dotterbolag, varav två ligger i Ohio och ett i Kentucky. CSG grundades 2000 och har huvudsakligen ägts och drivits av sin nuvarande vd Ernie Riling, tillsammans med hans kollegor och tillika minoritetsägare Matt Coy, Ken DeCrane, Thomas Girgash och Rick Clark. Under deras ledning har CSG expanderat till att bli en stark regional och tekniskt orienterad leverantörskedjepartner med kunder inom flera branscher. CSG har för närvarande 85, försäljning på omkring 30 miljoner dollar och en normaliserad rörelsemarginal på 10 procent.

– Det är mycket glädjande att kunna meddela att CSG ansluter sig till Bufab-koncernen. Genom många möten de senaste åren har vi lärt känna företaget väl och ser stora likheter med Bufab i det lösningsorienterade och entreprenöriella förhållningssättet till att skapa kundvärde, säger Johan Lindqvist, Bufabs tillförordnade vd och koncernchef. 

– Vi är övertygade om att CSG kommer att fortsätta växa och trivas som medlem i Bufab-koncernen. Förvärvet av CSG stärker också Bufabs produkt- och tjänstesortiment, säger Urban Bülow, Group Director North America.

– Genom att bli en del av Bufab kommer vi ges möjlighet att fortsätta förbättra vårt kunderbjudande, växa vår verksamhet och stärka vårt team. Det kommer att vara ”business as usual”, med samma höga ambitionsnivå, men nu som en del av en globalt ledande organisation. Jag är glad över att fortsätta som vd och koncernchef för CSG och ser tillsammans med hela CSG-teamet fram emot samarbetet med Bufab, säger Ernie Riling, CSG:s huvudägare.

Förvärvet kommer att finansieras inom Bufabs existerande kreditfaciliteter. Köpeskillingen som betalats vid tillträdet uppgår till 26 miljoner dollar på kassa- och skuldfri bas. En resultatbaserad tilläggsköpeskilling om maximalt 10 miljoner dollar kan utgå under 2023-2024 om rörelseresultatet förbättras väsentligt. Transaktionen är planerad att slutföras i dag och kommer att rapporteras inom Bufabs Englands- och Nordamerikasektion. Den kommer att generera transaktionskostnader om cirka 6 MSEK under tredje kvartalet 2021.

CSG förväntas bidra till Bufabs resultat per aktie från och med det fjärde kvartalet 2021.

Källa: Pressmeddelande från Bufab Group

Taggar

Dela